Svevia som sköter om området redan idag och har åter vunnit kommunens upphandling av vinter- och sommarunderhåll för området Björna-Bredbyn och får därmed förnyat förtroende. Kontraktet är värt 7,5 miljoner kronor och sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning i ett år.

Uppdraget omfattar kommunens gator, enskilda vägar, gång- och cykelbanor samt ytor vid de kommunala fastigheterna i området som skolor, servicehus och idrottshallar.