Lars Mårtensson på Volvo lastvagnar har varit med på den långa resan – från raps till slaktavfall som förnyelsebart bränsle i kombination med diesel.

Å&T försöker här bena ut begreppen. De som räknas till förnybara drivmedel, icke fossila är dessa:

Etanol, som huvudsakligen tillverkas av spannmål, majs och sockerrör.

Biogas, som framställs ur slam på avloppsreningsverk men även från matavfall , gödsel och andra rötbara organiska rester.

Biodiesel, varav den vanligaste är RME (rapsmetyleter) som görs av rapsolja och andra estrar från vegetabiliska oljor (går även under samlingsnamnet FAME). Här ingår också HVO (hydrerad vegetabilisk olja) som är FAME som processats till en kopia av dieselolja.

Lång och kort sikt

Mårtensson är miljö- och innovationschef på Volvo. Han har ägnat sig åt de här frågorna i cirka 15 år.

– Miljöbränslet utvecklas ständigt. Saker händer på vägen och det måste vi vara lyhörda för. Min erfarenhet är att Volvo lastvagnars inriktning stämmer, vi förstår de underliggande faktorerna och är öppna för vad som händer i det korta tidsperspektivet.

Gas, och fordonsgas, inledde den här utvecklingen och är fortfarande intressant.

– Starten styrdes av starka skatteincitament i Europa.

Fler mil

Biodiesel, raps, var också med på den tiden men nya biobränslen är betydligt mer energieffektiva. Samma mängd ger fler mil, oavsett om det är en jordbruksprodukt eller avfallsprodukt.

– Det finns en stark ovilja från våra beslutsfattare att till fordonsbränslen välja råvaror som också kan användas till mat. Klimatskäl talar också emot för en långsiktig lösning.

– För att främja nästa generations bränsle finns det en begränsning om hur mycket biodiesel som får användas i Europa år 2020. Det är positivt.

Lastbilsindustrin behövde inga större investeringar för nya bränslen på 90 och i början av 00-talet. Nu, med Euro6, måste motorn certifieras.

Utmaningar

– Den tekniska utvecklingen har gett oss nya utmaningar. Alla bränslen måste certifieras för att klara kraven på emissionsnivåerna samt livslängd på motorn. Utsläppskraven ska hålla hela bilens livslängd, 700 000 kilometer. På slutet ska den kunna plockas in för kontroll av detta.

Mätningar sker under verklig körning, alltså utanför provrummen. Till skillnad från personbilar.

– Det finns många parametrar att tänka på och är inte helt lätt. De mätningar som gjorts av tunga fordon visar dock att de inte skiljer från mer teoretiska mätningar. För Euro6 används en körcykel som på ett bra sätt, med en mängd mätpunkter, med omväxlande minskad och ökad belastning, motsvarar verklig körning.

Driver på

Lars Mårtensson är ute i verkligheten och träffar kunder som är i begrepp att köpa en miljöbil.

– Det sker ett samspel mellan våra kunder, lastbilsköparna, och transportköpare. Ica, IKEA, COOP och andra transportköpare har sökt efter mer kunskap och ställt krav. Det har varit utvecklande, för nya bränslen och tekniska lösningar, säger Mårtensson.

Den stora boomen på den svenska marknaden har skapats av HVO, syntetisk diesel i huvudsak framställd av slaktavfall men också av palmolja. Biodiesel och fordonsgas, flytande och komprimerad gas, finns också med i bilden.

Mårtensson:

– De som ska investera i nya bilar är intresserade. HVO kräver inga förändringar och är ett bränsle som ger stor miljönytta, låga utsläpp av koldioxid. Enkelheten gör att många gått över till att köra helt på det bränslet. Än så länge är tillgången en begränsning.

Inget förnybart bränsle kan helt ersätta diesel.

– Vi tror att man i Europa kan ersätta drygt tre procent med HVO. Prognosen säger 20 procent till 2030. De stora stegen tas när det gäller energieffektiviseringen.

Fotnot: Jodå, apropå rubriken, vi vet att det korrekta är Ritsch, ratsch, Filibom-Bom, och beskriver ljudet när tvätten gnuggas mot en gammal tids tvättbräda.

Kalla Fakta / Alternativa drivmedel

Begreppet ”alternativa drivmedel” används vanligen om bränslen som utgör ett alternativ till dieselolja och bensin. Det vill säga det omfattar alla drivmedel utom just bensin och diesel.

Vissa av dessa är inte förnybara:

• Naturgas, som är ett fossilt drivmedel (CNG, LNG).

• Motorgas eller LPG som är samma produkt som i Sverige kallas gasol och är ett fossilt drivmedel.

Vissa kan antingen vara i vissa fall och fossila i vissa fall:

• Vätgas, som oftast framställs ur naturgas, men som även kan framställas till exempel genom elektrolys av vatten.

• Dimetyleter, DME, som kan framställas ur många olika råvaror. BioDME på den svenska marknaden är framställd ur svartlut som är en restprodukt från massaproduktion.

• El, som kan vara både förnybar, från till exempel vind och vattenkraft, eller från fossila eller andra ändliga källor till exempel från kol- respektive kärnkraftverk.

Syntetisk diesel är för det mesta förnybar HVO, men det kan även vara GTL-diesel (gas to liquid) som är tillverkad av den fossila råvaran naturgas.

Fakta: miljofordon.se