– Med en ökad orderingång på nya bilar, köpstarka hushåll, låga räntor och en stabil arbetsmarknad är förutsättningarna goda för en fortsatt mycket bra bilmarknad även under resten av året. Två ytterligare faktorer som spelar in är de stigande bostadspriserna i framför allt Stockholm, Göteborg och Malmö, som gör att hushållen känner sig ”rikare”. För det andra att en ny dispositionsform – privatleasing av bilar – tagit fart på allvar. Infrias BIL Swedens prognos för i år på 345 000 nya personbilar blir 2015 det bästa bilåret någonsin, fortsätter Bertil Moldén.r

– Nyregistreringarna av lätta lastbilar minskade marginellt med 0,2 procent i september men nådde ändå den tredje högsta nivån någonsin för en septembermånad. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 6,6 procent. Ökad ekonomisk aktivitet hos småföretagare och hantverkare som använder lätta lastbilar som sina arbetsredskap bidrar till den stora efterfrågan på lätta lastbilar, säger Bertil Moldén.

Under september registrerades 29 653 nya personbilar, vilket är en ökning med 13,4 procent jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-september, har registreringarna ökat med 11,7 procent. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 0,2procent under september till 4 547. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 5,9 procent. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i september med 0,2procent och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 3,7 procent. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 6,6procent och tunga lastbilar har minskat med 1,3 procent.

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 22 st i september i år jämfört med 29 st i september förra året. Jan-sep i år registrerades 261 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 189 st samma period förra året.