Det är Rickard Gegö, vd för Sveriges Åkeriföretag, som har svårt att hålla masken, när han konfronteras med uppgifterna från skatteskandalen.

Visserligen svarar han i förstone väldigt professionellt och politiskt korrekt när vi ber om en kommentar. Han berättar om branschens arbete och det tämligen nödvändiga svaret att han ”välkomnar Skatteverkets undersökning”.

Efter en stund faller dock masken en smula och avslöjar den hopplöshet som han i vissa stunder känner. Han poängterar att det handlar om ett ganska smalt segment i en väldigt bred bransch.

– Absolut, det rör sig om en väldigt speciell typ av trailertrafik med internationell fjärrkörning. Det är helt enkelt det segment som är allra mest konkurrensutsatt, säger han till Åkeri & Transport.

Men är det inte naivt att tro att problemen inte förekommer inom andra segment också?

– Jo, det kanske det är, svarar han efter en stunds betänketid, det vore ju verkligen fel att säga att det inte fuskas även inom andra branschsegment. Och javisst, det kanske var naivt att inte förutse att problemen skulle vara så här stora inom det nu granskade området.

 En sund bransch

Rickard Gegö menar att hans organisation tillsammans med ett helt koppel andra aktörer inom branschen, liksom vissa myndigheter, jobbar i en helt motsatt inriktning.

– Ja, det vi tvingas se som resultat av den här skatteundersökningen är en nedåtgående spiral, som smittar en hel bransch. Fuskarna sätter en ton som gör att branschens anseende och status försämras.

– Istället ska vi tillsammans jobba för att göra branschen mer attraktiv. Vi ska göra branschen mer sund, mer lönsam och därmed automatiskt mer attraktiv.

 Stor besvikelse

Han pekar på det positiva faktum att elever som genomgår utbildningar inom denna sektor har allra störst chans att få jobb. Tillsammans med elever inom byggutbildningar.

– Därför är det viktigt att vi skapar så bra förutsättningar som möjligt. Det är viktigt för oss att nu locka fler anställda till oss, och inte vem som helst, utan rätt sorts personal.

Rickard Gegö kommer ändå tillbaka gång på gång till sin stora besvikelse. Han beskriver situationen för de som valt att bedriva sin verksamhet med illegala metoder.

– De har ju en plogad väg att fara fram på. Risken att upptäckas är mindre än att hitta en nål i en höstack. Det är därför vi inte har så många renodlat svenska fjärrtransportörer kvar, alltså svenskägda företag, med svenskregistrerade bilar och svenska chaufförer.

 Ny trafikmätning

Sveriges Åkeriföretag kommer att genomföra en nationell trafikmätning under året, förmodligen någon gång i juni. Då ska det visa sig om andelen utländska tunga lastbilar överstiger de 51 procent som den senaste mindre räkningen visade, år 2014.

– Jag fruktar att det kan vara ännu värre nu. Och nu ska vi se på situationen över hela landet, inte bara här och där.

Han avslutar med att säga att det är viktigt att vara lugn och saklig när vi nu ska försöka förbättra klimatet inom branschen. För att kunna vara saklig krävs korrekt sifferunderlag.

– Men samtidigt ska vi vara självkritiska. Det här faktamaterialet skulle redan ha varit framme, svart på vitt. Nu ska vi ta tag i saken och sedan bidra med förslag till lösningar.