Hiab har sedan länge varit mycket duktigt på mekanik, elektronik och hydraulprovning. Nu kompletteras kompetensbanken med ytterligare inriktning mot visuell igenkänning. Det är ytterligare ett steg i den spännande resan mot helt automatiserade maskiner.

Just utmaningen att hitta och identifiera olika objekt har länge varit en stor utmaning för branschens aktörer. Problemen som måste övervinnas är bland annat att förhållandena skiftar mycket, från solljus, till mörkaste natt och i bästa fall strålkastarljus. Det är varierande ljusförhållanden inte bara på objektet i sig, utan även på bakgrunden och omgivningen.

Dessutom ställer naturen till det, med snö ibland, regn ibland, eller dimma, kyla, fukt, moln och solblänk. Den sistnämnda parametern kanske är den allra svåraste att klara av.

Skapa olika förhållande

Det Vision Lab som Hiab nyligen invigt är därför byggt så att de mest skiftande förhållande ska kunna skapas eller efterliknas. Därmed skapas lokaler där tester kan ske om och om igen, och under fullt kontrollerbara förhållande. Just möjligheten att kunna upprepa med samma förutsättningar som grund anses mycket värdefullt.

En ytterligare möjlighet med det nya Vision Lab är att kunder som har problem, kan få hjälp genom att dessa återskapas och åtgärdas. Samtidigt är det viktigt för Hiab att på detta sätt kunna ha kontakt med såväl kunder som de senaste innovationerna i branschen.

Och just dessa är det således meningen att Hiab ska stå för. Bland annat med hjälp av det nya Vision Lab.

Nya tekniker

Under själva invigningen av Hiabs nya FoU-center i Hudiksvall, som ägde rum den 20 februari, visades bland annat prov på hur Hiab använder sig av AR, vilket är augmented reality. Hiab testar nu Microsoft Hololens som hårdvara och utvecklar samt testar egen mjukvara.

Det området som berörs är underhåll och service på Hiabs maskiner. Genom AR, kan en mekanikers ögon förflyttas direkt ut på fältet, utan att han eller hon behöver vara där fysiskt. Det sparar tid och pengar åt kunden.

I dagsläget anses investeringen vara dyr, men utvecklingen går snabbt framåt, liksom tillgång till tekniken och därmed priset.

Med Hiconnect kan Hiab erbjuda en uppkopplad service för kunderna, vilket i sin tur kan öka produktiviteten i hela maskinparken. Prestanda kan optimeras och stilleståndstiden elimineras.

HiVision har vi visat tidigare i Åkeri & Transport. Kranhytten esätts med ett synsystem som skapas med hjälp av högkvalitativa och högupplösta kameror. Föraren använder sig av en virtuell verklighet med ett VR-headset, och intrycket blir en stereoskopisk 3D-verklighet.

Sidokameror tar upp den omgivande sikten, så att föraren kan titta runt lika enkelt som om han eller hon befinner sig i kranhytten.