Volvokoncernens dotterbolag Renault Trucks fortsätter sina investeringar i elektrisk mobilitet. Från 2023 kommer det att finnas ett helt elektriskt utbud från Renault Trucks för samtliga segment, det vill säga distribution, anläggning och fjärrtransporter. Bolaget etablerar nu en särskild organisation för elektrisk mobilitet för att stödja denna utveckling och kunna erbjuda marknaden ett komplett och konkurrenskraftigt utbud från Renault Trucks. Renault Trucks befäster på så sätt sitt åtagande för fossilfria transporter.

För att hjälpa till att klara målet i Parisavtalet om att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 grader Celsius jämfört med förindustriella nivåer, avser Renault Trucks att omvandla lastbilsmarknaden genom att gradvis elektrifiera sina fordon så att de blir koldioxidneutrala inom 30 år. Eftersom lastbilar har en livslängd på minst tio år, måste alla lastbilar som tillverkas från 2040 köras utan fossila bränslen. Batteri- och bränslecellselektrisk eldrift kommer att vara avgörande för att klara denna betydande övergång till koldioxidfria transporter.

En Z.E. dragbil och anläggningsversion från 2023

I mars 2020 började Renault Trucks serietillverkningen av sin andra generation elfordon i fabriken i Blainville-sur-Orne.

Renault Trucks kan nu presentera ett helt elektriskt utbud för marknaden, från 3,1 till 26 ton. Det består av Renault Trucks D Z.E., D Wide Z.E. och Renault Trucks Master Z.E., som alla uppfyller kraven på stadstransporter, budleveranser, distribution och sophämtning.

Men Renault Trucks vill även utöka elektrifieringen av lastbilar till samtliga användningsområden. Det pågår förberedelser för att erbjuda en Z.E. dragbil som uppfyller kraven på regionala och interregionala transporter från 2023. Ett helt elektriskt utbud framtaget för urbana anläggningsarbeten kommer också att kunna beställas samma år.

Under årtiondets senare del kommer Renault Trucks att kunna erbjuda ett sortiment av elektriska lastbilar som drivs av vätebränsleceller, främst för krävande och tunga fjärrtransporter.

En särskild FoU-organisation för elektrisk mobilitet

För att uppnå de här målen får Renault Trucks stöd av särskilda enheter, både inom forskning och utveckling samt försäljning och eftermarknad.

Inom FoU planerar Renault Trucks att klara de största tekniska utmaningarna i övergången med hjälp av strategiska samarbeten samt synergier från övriga Volvokoncernen, som bolaget tillhör, för att öka volymerna och sänka kostnaderna.

För att ge åkerierna en god lösning inom elektrisk mobilitet ska Renault Trucks dra nytta av det arbete som utförts av Volvokoncernens nya utvecklingsavdelning för medeltunga lastbilar, ett kärnsegment för det stegvisa införandet av elektromobilitet för lastbilar. Renault Trucks kommer också att dra nytta av de samarbeten som initierats av Volvo Energy, Volvokoncernens nya specialenhet för inköp, återbruk och återvinning av batterier samt laddlösningar. När det gäller utvecklingen av batteripaket till tunga fordon kommer den att gynnas av den strategiska alliansen mellan Volvokoncernen och Samsung SDI.

För att underlätta den hållbara övergången kommer Renault Trucks också att få stöd från sitt nya FoU-center i Lyon, X-Tech Arena, som ska byggas i början av 2023 genom en investering på 33 miljoner euro.

Foto: Volvo Group