De tolv nya grensletruckarna är störst i Skandinavien. De utgör ett spektakulärt inslag på APT-terminalen. 4Higtruckarna är höga och smäckra. Den som inte vet kan få ett intryck av att de är instabila.

– Jo, man kanske kan få den känslan, men så får man inte tänka, säger Roger.

Landström ingick i en grupp som testade nya maskiner på marknaden. Första gången han satte sig tillrätta i hytten kände ett litet sug i magen. Men som kranförare, med arbetsplatsen 45 meter ovan mark, är han van vid höga höjder.

I jobbet som kranförare är förstås höjdkänslan mer påtaglig.

De nya truckarna är utrustade med ett system som med automatik övervakar stabiliteten.

– Systemet känner hur av maskinen behandlas. Om jag av någon anledning, mot förmodan, skulle komma med för hög fart eller för skarpt i en kurva, så reduceras farten, säger Roger.

Toppfarten är 24 kilometer i timman.

Kan välta

Men att bara lita på tekniken går inte.

– Det går att välta – om jag eller någon av mina andra kollegor skulle göra fel.

Maskinerna är dieselelektriska. En kraftig dieselmotor förser elmotorerna med ström. Det ger en dramatisk minskning av bränsleförbrukningen.

Roger:

– Dieselmotorn har ett konstant varv när generatorn kopplas in, jag tror det är 1700 varv. En generator driver framdriften. På de gamla grensletruckarna regleras motorvarvet med gaspedalen, men här är det alltså varvtalet detsamma hela tiden.

Jämfört med de tolv truckar som fasas ut är arbetsmiljön klart bättre.

– Man märker tydligt att det är bortemot 15 års skillnad. Det är som att sätta sig i en ny bil efter många år i en begagnad, en helt annan komfort. Sikten är bättre. De nya är lättare manövrera och går tystare. Nu slipper jag hörselskydd.

De gamla grensletruckarna kördes med en joystick, här trycker förarna på knappar.

Bättre miljö

Martin Koch, tekniskt ansvarig på APM Terminals:

– Säkerheten för förarna och andra personer på terminalen är rigoröst viktig.

4High betyder att de kan transportera en container fritt över tre staplade containrar. Tre lager containrar innebär att lagringskapaciteten ökar med uppemot 40 procent.

– Vi sänker utsläppen av koldioxid med 30 procent och minskar partikelutsläpp och avgaser med över 90 procent, säger Martin Koch.

Varje vecka lyfts cirka10 000 containrar över kaj på terminalen. 38 grensletruckar rör sig på området. 4Hig-truckarna kan lyfta två 20-fots containrar samtidigt, det är en mer jämfört med de äldre grensletruckarna som nu fasas ut.

Investerar hårt

APM Terminals är i slutfrasen att genomföra en investeringsplan. Den är på närmare en miljard och ska ge en rad förbättringar fram till nästa år.

Patrik Thulin, marknadschef:

– Vi förstärker kajerna. Markytorna har fått flera lager ny asfalt och har därmed blivit betydligt jämnare. Nästan som ett matsalsgolv. En av två kajkranar, de största i Skandinavien, är hittills monterad. Det är så kallade Super post Pannamax-kranar.

Två gamla kranar ersätts med två nya.

Spår till 25 orter

Hälften av alla containrar till Göteborgs hamn skickas med järnväg till och från 25 pendlar.

– Ett sjätte spår gör att vi kan ta in tre heltåg istället för två. Samtidigt förlänger vi alla spåren till EU-standard, 750 meter.

Oceanfartyg

APM sköter driften av Göteborgs hamn sedan 2012 och ägs av rederikoncernen Maersk. Terminalbolaget driver 186 hamnar över hela världen.

Göteborgs hamn är Nordens största containerterminal. 50 procent av alla containrar till och från Sverige kommer den här vägen. Hamnen har 20-tal anlöp i veckan. Det är den enda terminalen i Sverige som har kapacitet att ta emot och hantera de största oceangående fartygen.

Cirka hälften av alla containrar till och från containerterminalen transporteras med järnväg, vilket innebär stora miljövinster. APM Terminals med huvudkontor i

Haag har 20 000 anställda i 68 länder och omsätter cirka 32 miljarder.