Hogia Örebro kommar att leverera en central plattform som ska integrera alla informationssystem inom kollektivtrafiken i Region Örebro län. Hogias plattform PubTrans blir navet för all trafikinformation och kommer att förmedla tidsinformation till kollektivtrafikresenärerna. Hogia PubTrans kommer även att medföra teknisk flexibilitet. Befintliga angränsande system hos Region Örebro kan anslutas till plattformen, och nya system kan läggas till i den takt verksamheten utvecklas, utan att behöva ta hänsyn till inlåsningseffekter.

Hogia PubTrans integrerar regionens trafikinformationssystem och samlar all kollektivtrafikdata i plattformen. Sedan görs en mängd kontroller och rimlighetsbedömningar av all data, innan den behandlas och levereras till anslutna delsystem, i form av tidtabeller och information om avvikelser, såsom inställda turer och stängda hållplatser. Den möjliggör även prognoser över kommande turer. Eftersom all kollektivtrafikdata är samlad i ett centralt system blir det också enklare att leverera den till Samtrafiken, som har till uppgift att koordinera hela Sveriges kollektivtrafikdata.