Vår tidning kollade slumpvis tio avgöranden i Förvaltningsrätten. Sex fick tummen ner, fyra fick avgifterna sänkta.

ATV Team i Eskilstuna krävdes på 94 000. Företaget visade verkstadsfakturor, anvisningar för förarna och handlingar från tingsrätten. Summan sattes ner till 65 000.

80 000 ville Transportstyrelsen att Tornado Transport i Helsingborg skulle betala. Bolaget, som hävdade att det rörde sig om ett fall utan färdskrivare, tyckte att 4 000 kunde räcka. Fordonen var nya och färdskrivarna besiktigade. 20 000 slog rätten fast.

Treding Entreprenad, Frändefors, hade liknande argumentation. 76 000 för en ej besiktigad färdskrivare är oskäligt anser rätten och prutade till 52 000.

Hova Åkeri i Gullspång riskerade 325 000 för överskriden körtid, uteblivna raster, otillräcklig vila, felaktig användning av förarkort. Uppgifter från förarkort och diagramblad saknades. Efter protester: ”bolaget kan göras ansvarigt för inmatningsuppgifter” sänkte Transportstyrelsen beloppet med 192 000.

Exempel på avslag

Åkeri i Leksand.

Saken: Fusk med körtiderna och färdskrivare, maxbeloppet 200 000 utdömt, mot faktiska beloppet 900 000.

Argument: Bolaget hänvisade till sakkunnigutlåtande av professor Thierry Granturco, krävde att rätten skulle kolla med EU-domstolen om beslutet fattats i enlighet med EU-förordningen.

Dubbelbestraffning ansåg åkeriet eftersom föraren dömdes till ordningsbot. Bolaget påstod att Sverige inte följer EU-förordningen. Samt att Transportstyrelsen också måste göra kontroller på plats, med fysisk närvaro på företagen.

Transportstyrelsen: ”Bolaget har inte gjort tillräckligt för att förhindra överträdelser”.

Åkeri i Götene.

Saken: Kör- och vilotidsfel. Maximalt belopp, 200 000 i sanktionsavgift. Transportstyrelsen halverade den faktiska avgiften för 20 fordon x 20 000.

Argument: ”Det finns brister i utrustningen varför bolaget beslutat att byta ut samtliga färdskrivare. Överträdelserna har preciserats till tid och rum. Jämförelse mellan färdskrivare och förarkort har inte gjorts. Samtliga förare har skrivit på en förbindelse att följa lagar och förordningar”.

Transportstyrelsen: I det material som skickades in framgick att fler filer än antalet fordon skickades in. Vissa uppgifter saknades helt eller delvis för tio fordon. ”Stora brister i materialet”. En detaljerad beskrivning om vilka åtgärder företaget vidtagit i förebyggande syfte krävs.

Åkeri i Malmö.

Saken: 77 000 för 20 överträdelser av körtiderna, upptäckt vid poliskontroll. Förarkortet tillhörde annan än föraren.

Argument: ”Föraren ansökte om att vara handledare för sin sambo och använde hennes kort. Bolaget kan inte hållas ansvarigt”.

Transportstyrelsen: Hänvisade till EU-reglerna.