Rasta har planer på att bygga restaurang, mötesplats, hotell och ställplatser för både husbilar och yrkestrafik vid Högakustenbrons södra brofäste. Tanken är att anläggningen skall hålla öppet dygnet runt. Placeringen av Rastas nya anläggning blir en knutpunkt då området ligger där E4 och Riksväg 90 möts. Etableringen i Härnösand och Höga Kusten blir Rastas hittills största investering och den första etableringen av Rasta norr om Gävle.

Kommunstyrelsen i Härnösand fattade under tisdagen den 30 november ett beslut om en markanvisning på 25 000 kvadratmeter för Rasta och med en möjlighet till ytterligare köp av 75 000 kvadratmeter för en nybyggnation.

Går det enligt planerna kommer anläggningen vara i drift inom 2 år.