Ramirent har tecknat avtal med organisationen Företagarna, vilket ger 60 000 småföretagare runt om i landet förmånliga priser och smidig tillgång till Ramirents hela utbud av hyrmaskiner och tjänster.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation med cirka 60 000 medlemsföretag. En stor andel av dem finns inom bygg- och anläggningssektorn.

– Genom det här samarbetsavtalet når vi ut till ett stort antal företag som potentiellt har behov av våra tjänster. Många av företagen är verksamma inom byggsektorn och övriga inom främst tillverkningsindustri och fastighetsservice, säger Jonas Fransson, KAM-ansvarig på Ramirent.

Avtalet innebär att Företagarnas medlemmar erbjuds ett förmånligt pris på hela Ramirents utbud av hyrmaskiner. För Ramirent ger det en möjlighet att hjälpa flera lite mindre och medelstora företag inom byggbranschen att öka såväl säkerheten som effektiviteten ute på arbetsplatserna.

– Vår förhoppning är att vi ska kunna växa tillsammans med bolagen. Dessutom ger samarbetat med Företagarna en möjlighet till marknadsexponering för Ramirent och Stavdal Lift, där vi kan synliggöra vårt varumärke och där vi kan göra stor skillnad genom att erbjuda hållbara produkter till många lite mindre bolag, säger Jonas Fransson.

Avtalet är skrivet på ett år och med avsikten att förlängas.