Ramirents affärsområde Den temporära fabriken har fått i uppdrag att stötta Region Stockholms fastighetsbolag Locum, i arbetet med att utforma en säker, effektiv och hållbar arbetsplats under byggnationen av Danderyds sjukhus nya vårdbyggnad. Totalt handlar det om ett projekt som sträcker sig fram till sista kvartalet 2024.

Danderyds sjukhus nya vårdbyggnaden på 33 900 kvadratmeter och 14 våningar, placeras direkt väster om den nya akutvårdsbyggnaden och får en helikopterflygplats på taket. Här planeras för minst 164 nya vårdplatser, tillsammans med mottagningsverksamhet för akuten, kirurgen, endoskopi, ortopedi, inskrivning samt njurcentrum och stödfunktioner till akutvårdsbyggnaden.

Ramirents affärsområde Den temporära fabriken, vann upphandlingen att planera och genomföra en tillfällig fabrik för byggarbetsplatsen – ett helhetsuppdrag där de tillsammans med Locum ska planera för arbetsplatsens utformning, handla upp entreprenadens olika delar, ansvara för all bygglogistik, samt tillhandahålla byggmaskiner, liftar och bodar. Dessutom handlar det om att arbeta fram tekniska lösningar som ska effektivisera byggprocessen.

Uppdraget handlar om att bidra med kompetens och erfarenheter för att effektivisera de stödjande processerna till byggnationen och skapa ett effektivt, säkert och hållbart projekt för Locum. Byggarbetsplatsen ligger i direkt anslutning till pågående sjukhusverksamhet, bland annat ambulansens in- och utfart, vilket ställer höga krav på logistiken och säkerheten kring det som byggs här.

I uppdraget ingår även bland annat bodetablering, logistikhantering, skalskydd och säkerhet, byggservice, avfallshantering och installationer av kranar, hissar, ställningar, el, vatten och avlopp samt att tillhandahålla byggmaskiner och verktyg.