Nu öppnar Ramirent sitt första utbildningscenter för säkerhetsutbildningar helt i VR-miljö. Learning Center Järfälla – powered by Twinsite – är även först med att erbjuda liftsimulator i VR. 

I utbildningscentret i Järfälla finns tre Virtual Reality (VR)-stationer och Sveriges första liftsimulator i träningsmiljö. I simulatorupplevelsen rör sig liften på ett naturligt sätt, solen faller in i olika vinklar och deltagarna får göra övningar, identiska med de man gör under en praktisk liftövning. Här simuleras även tillbud, där deltagarens förmåga att reagera snabbt, sätts på prov. Totalt finns det 90 olika banor att köra för att öva sina färdigheter.

– I dagsläget erbjuder vi, utöver liftsimuleringen, även två säkerhetsutbildningar som har tagits fram i samarbete med Twinsite – en i kvartsdamm och en i motorkapning. Syftet med utbildningarna är att hjälpa branschen att få ner sina sjuk- och olyckstal. Här går vi igenom hur viktigt det är med säker hantering och rätt redskap för att minimera skador och ohälsa, säger Mikaela Johansson, chef för Ramirentskolan och ansvarig för det nya utbildningscentret.

Tanken är att Ramirent framöver ska erbjuda flera VR-baserade utbildningar och först på tur står arbete på hög höjd och arbete på väg. Dessutom ska man kunna skräddarsy VR-utbildningar utifrån olika kunders behov.

På var och en av de tre VR-stationerna i centret kan man utbilda upp till tio deltagare per dag. Att kunna erbjuda verklighetstrogna utbildningar i VR-miljöer är ett steg i Ramirents digitala erbjudande och planen är att man ska öppna fler center runt om i landet. Dessutom kan Ramirent genomföra VR-utbildningarna ute i kundens egna lokaler eller ute på projekt.

Det finns idag en stor efterfrågan på säkerhetsutbildningar i branschen. Och det finns många fördelar med att genomföra dem med hjälp av VR:

– Deltagarna är hela tiden aktiva, gör uppdrag i olika steg och tar till sig utbildningen med alla sinnen. Dessutom är de effektiva. De två utbildningar vi erbjuder nu följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) och tar ungefär en halvtimme var att genomföra, att jämföra med att sitta i en kurslokal i 3-4 timmar. En annan fördel är att kursen kan hållas ute på den egna arbetsplatsen, vilket gör att deltagarna inte behöver avsätta en halv- eller hel arbetsdag för utbildning, säger Mikaela Johansson.

De första utbildningarna startar nu i maj för cirka 500 Ramirentanställda, men parallellt finns utbildningarna även tillgängliga för kunder. All utbildning följer Coronarestriktionerna, vilket gör att man tar emot ett begränsat antal deltagare. Dessutom desinficeras all utrustningen i en speciell rengöringsstation, mellan omgångarna.