Projekt Hallandsås bygger ett dubbelspår genom två 8,7 kilometer långa järnvägstunnlar. Dubbelspåret ersätter dagens enkelspår från 1885, som med sin branta lutning och tvära kurvor skapar problem för gods- och persontåg.

Med tunneln möjliggörs en fördubbling av tågens godsvikt, en ökning av antalet tåg från dagens fyra till 24 per timme, samt att tågen kan köra i 200 km i timmen i stället för dagens 80. De störningar längs med Västkustbanan som uppstår på grund av att tåg fastnar på Hallandsåsen försvinner.

−Dubbelspåret innebär en betydande kapacitetsökning och förbättrad framkomlighet på en av Sveriges viktigaste järnvägssträckor, säger Patrik Magnusson.

Om järnvägsinstallationerna och återstående arbeten

Under våren fortsätter järnvägsinstallationerna i och utanför tunneln. Förutom rälsläggning omfattar järnvägsinstallationerna bland annat elkraft, signal- och telekommunikation. Projekt Hallandsås bygger också nya stationer i Förslöv, Barkåkra och Båstad som ska stå färdiga när tunneln invigs.

Under våren inleds även tester av anläggningen och under hösten sker utbildning av underhålls- och tågpersonal samt räddningstjänst. I samband med att Hallandsåstunneln kopplas in på järnvägsnätet sker under sex veckor före trafikstart en avstängning av Västkustbanan mellan Laholm och Ängelholm.

Hallandsåstunneln blir Sveriges längsta järnvägstunnel. Exempel på installationer i tunneln:

• 5200 lampor

• 35 kilometer handräcken

• 15 400 kabelrännor