Med en längd på sju meter har EC380E med rak bom mycket längre räckvidd, såväl som god stabilitet och lyftkapacitet, vilket gör den lämpad för rivningsapplikationer.

Den extra långa raka bommen ger goda höjd- och räckviddsfördelar jämfört med standardmaskinen som den baseras på. Hytten på EC380E med rak bom är skyddad mot nedfallande föremål med ett rammonterat FOG-skydd. Med hjälp av de stora glaspartierna har föraren utmärkt sikt över arbetsplatsen. Takfönstret och den hela framrutan är gjorda av P5A, som motstår kraftiga stötar och uppfyller kraven i EN356-standarderna. Både fram- och takrutan har torkare och spolare som standard. Sikten nattetid förbättras av den standardmonterade LED-belysningen på både bom och maskin, och det finns ytterligare tillval av belysning för hytt och motvikt.

Användbar i rivningsarbeten

EC380E med rak bom har flera användbara standardfunktioner som är till stor nytta i rivningsapplikationer. Dessa inkluderar X1- och X3-extrahydraulik, hydrauliskt redskapsfäste och läckoljeledning samt vattenledningar anslutna till ett dammhämmande system.

Det dammhämmande systemet har en lyftpump, med en kapacitet på 30 liter per minut, genom vilken vatten flödar till fyra skaftbaserade munstycken, som tillsammans skapar en fin dimma som innesluter dammet.

Systemet kan antingen arbeta automatiskt eller manuellt. I automatiskt läge sprejas vatten endast när redskapet manövreras. Vattensystemets nytta är dock ännu större, med ett högtryckshandtag bakom hytten som kan användas för att tvätta maskinen. Modellen erbjuder också en tung motvikt som är hydrauliskt demonterbar för smidig transport.

Byggd för rivning

EC380E med rak bom har en solid huvudram av förstärkt stålplåt med skydd för bultskallarna för att klara arbetet med motståndskraftiga material eller i krävande terräng. Det finns även ett förstärkt underredesskydd, ett förstärkt bukskydd och ett omfattande urspårningsskydd. Ett svängkransskydd och förstärkta sidoluckor med galler och jalusier ger extra skydd. Maskinen skyddas ännu bättre mot skador från skräp genom extra skydd på både skop- och bomcylindrarna. Även motorn är skyddad: kylfläkten är reversibel, vilket innebär att skräp som fastnar i kylaren enkelt kan avlägsnas. Det bidrar till att hålla kylaren ren och motorn aktiv på optimal temperatur.

EC380E med rak bom finns med olika insteg: antingen ett fast insteg och tjockare SIPS (Side Impact Protection System) eller ett fällbart med smalt SIPS som underlättar transport.