I oktober påbörjar ProMeister en 8 månader lång turné i Sverige med avsikt att göra Sveriges bilverkstäder till godkända elbilsverkstäder. ProMeister kommer med en 18 meter lång trailer besöka 29 orter från söder till norr och utbilda landets fordonstekniker inom högvoltskunskap och elbilsstandarden E+.

Utbildningen kommer genomföras i ProMeisters lastbil där 6 – 12 fordonstekniker på varje ort har möjlighet att utbilda sig. Lastbilen som blir 85 kvm stor när den fälls ut rymmer all nödvändig utrustning, inklusive elbil, för att tillgodose rätt förutsättningar för deltagarna. Turnén startar i Växjö oktober 2021 och avslutas i Kiruna vid midsommar 2022.

E+ garanterar att bilverkstaden har rätt kompetens och utrustning för el- och hybridfordon. I takt med att elbilarna ökar blir också allt fler verkstäder godkända elbilsverkstäder, så kallade E+ verkstäder. Enligt kriterierna för E+ blir verkstäderna godkända i tre olika nivåer:
• Nivå 1
Verkstaden har rätt att utföra arbeten på högvoltsfordon. Kunskapsnivån ska finnas hos samtliga som kan komma i kontakt med en elbil på verkstaden.
• Nivå 2
Verkstaden har rätt att utföra arbeten på högvoltsfordon och att byta ut högvoltskomponenter. Vår utbildning inom nivå 2 tillhandahåller kunskap för att få göra frånkoppling elsystem på el- och hybridfordon
• Nivå 3
Verkstaden har rätt att utföra arbeten på högvoltsfordon och även att reparera högvoltskomponenter. Vår utbildning inom nivå 3 tillhandahåller kunskap för att göra arbeten med batteriet t.ex. ett cellbyte.