Uppdraget till Transportstyrelsen innebär att myndigheten ska följa upp de lagar som införts gällande cabotagetransporter samt åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. De ska också utreda sju frågor som är dagsaktuella för transportnäringen.

– Sveriges Åkeriföretag är positiva till uppdraget och dess innehåll. Arbetet för hållbara transporter, sund konkurrens och schysta villkor för den svenska transportbranschen är inte färdigt, och en välfungerande tillsynsmyndighet spelar en avgörande roll, säger Erika Svanström, Kommunikationschef i Sveriges Åkeriföretag, se bilden.

– Svensk transportnäring ges bättre förutsättningar i och med att regeringen faktiskt kommer se över en framtida harmonisering med övriga Europa, säger Erika Svanström.