Premo är ett leveransföretag som når mer än två miljoner invånare med hemleveranser sju dagar i veckan. Premo ägs av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Nu har företaget införskaffat 15 nya elbilar i syfte att vara fossilfria 2025

Ifjol minskade de fossila utsläppen med 50% och med sina nya elbilar fortsätter nu Premo sitt arbete för att bidra till en bättre miljö i Storstockholm. Redan idag är Premos transporter inom tullarna fossilfria och med 15 nya Renault Kangoo kommer fler av deras transporter i övriga Storstockholm att bli fossilfria.

I flera år har Premo arbetat målmedvetet för att både minska sin egen miljöpåverkan och stödja olika miljöprojekt. Som ett led i arbetet är Premo medlem i Klimatpakten – ett klimatnätverk för Stockholms stad, företag och organisationer – som jobbar för ett fossilfritt Stockholm 2040.