Genom förvärvet kan Preem tillhandahålla rikstäckande leverenser i Norge och intensifierar nu verksamheten mot återförsäljare och tung yrkestrafik.

– Norge står inför ett grönt drivmedelsskifte och Preem vill vara en ledande aktör i omvandlingen mot ett hållbart samhälle i Norge. Vår styrka att tillverka och distribuera förnybara drivmedel kommer ge oss bra möjligheter att bli framgångsrika i Norge, säger Petter Holland, vd och koncernchef för Preem.

Preem kommer att erbjuda två hållbara produkter under eget varumärke på den norska marknaden; Preem Evolution Diesel med ca 20 % förnybart innehåll under 2017 och HVO 100.

– YX Norge har ett bra kortsamarbete med Preem sedan tidigare och vi marknadsför samt säljer Preem Evolution Diesel i Norge. Det är därför logiskt för oss att överlåta vidareutvecklingen av vår bulkverksamhet till Sveriges största drivmedelsproducent med tillväxtambitioner i Norge. YX Norge ska vara den bästa samarbetspartner för stationsägare som äger och driver sin station själv, den här affären leder till att vi nu stärker vårt fokus på företagssidan, säger Thor Kristian Korsvold, chef för YX Norge AS.

För stora företagskunder med verksamhet både i Sverige och i Norge innebär förvärvet att dessa nu kan handla drivmedel direkt av Preem i båda länderna. Preem har redan, sedan hösten 2016, ett kort- och drivmedelssamarbete med YX Norge.