I anslutning till det stora byggområdet Godisfabriken i Gävle har C24 Bygg en Pop Up-butik med förbrukningsartiklar och förbrukningsmaterial. Att produkterna finns tillgängliga vid byggplatsen gör det smidigt för byggentreprenörerna och deras hantverkare samtidigt som närheten till butiken bidrar till mindre transportarbete, lägre energiåtgång och bättre logistik.
Pop Up-butiken som ligger i en tillfälligt hyrd lokal på 90 kvadratmeter har cirka 500 artiklar, allt från fästelement och förbrukningsmaterial som puts, till verktyg och skyddshandskar.

En temporär så kallad Pop Up-butik är nu företagets bidrag för att underlätta logistiken på byggområdet och minska transportarbetet. C24 Bygg fick med sig sina leverantörer på idén. Butiken är i högsta grad levande och dynamisk. Utbudet av artiklar följer efterfrågan. Man ser ju hur långt de olika byggena kommit på området och anpassar utbudet därefter samt går på vad byggarna efterfrågar. Butiken har varit öppen i två månader och både de stora byggarna och deras underentreprenörer använder sig av butiken. Antingen går man dit och handlar eller så kör C24 ut beställningar med sitt elfordon.

Artiklarna som C24 bygg säljer i Pop Up-butiken körs från företagets logistikcenter i Gävle. Bilarna som antingen uppfyller Euro 6 eller drivs med el, är väl lastade så att transportarbete och energiförbrukning hålls ner. Pop Up-butiken säljer inte bräder, annat virke och tungt material. Det beställs av byggaren och körs med kranbil från logistikcentret.

Lösningen med Pop Up-butiken har mottagits mycket bra och företaget har fått många nya kunder. Redan nu börjar de stora byggarna efterfråga lösningar för andra byggplatser. Om ingen temporär lokal finns att hyra i närheten av aktuell byggplats kan lokalfrågan lösas med bodar och containrar.