– Om regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 ska kunna nås måste fossildrivna lastbilar fasas ut. En miljölastbilspremie, liknande miljöbilspremien för personbilar, är ett steg i rätt riktning, säger Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert på Sekab.

Av de 371 riksdagskandidater som deltog i Sekabs valenkät svarade 81 procent ”ja” på frågan om en miljölastbilspremie bör införas, enligt förslaget från utredningen ”Fossilfrihet på väg”. 4 procent av kandidaterna svarade ”nej”, medan 15 procent är tveksamma eller inte vill svara.

Centerpartiets och Miljöpartiets kandidater är mest positiva till en miljölastbilspremie, medan bara 42 procent av Moderaternas kandidater svarade ”ja, absolut” eller ”ja, kanske” på frågan. 52 procent av Moderaternas riksdagskandidater var tveksamma eller ville inte svara, ofta med kommentaren att utredningens förslag bereds inom regeringskansliet.

Sekab har också ställt samma fråga till allmänheten i en Sifo-undersökning. Tre av fyra svenskar, 76 procent, instämmer i utredningens förslag om en miljölastbilspremie. 12 procent svarade nej och 11 procent angav att de inte visste eller var tveksamma.

– Med ett så starkt stöd hos både allmänhet och politiker kan det fattas ett blocköverskridande riksdagsbeslut om en miljölastbilspremie. Det är nödvändigt med fungerande transporter, men inte minst den tunga trafikens miljöpåverkan måste minska, säger Lena Nordgren.