Med bara några veckors mellanrum har brandkår och polis ryckt ut mitt i natten för att bekämpa bränder där lastbilar stått i ljusan låga.

– Det är helt klart att bränderna är anlagda. Om det råder ingen tvekan, vi är övertygade om det. Flera gemensamma nämnare talar för det, säger Ben Wahlin.

Tips

De två första bränderna skedde i Kareby, den tredje i Rolfsbo, vid Icas storlager, som också ligger i Kungälv.

– Likheterna är att de drabbade åkerierna körningar för Ica. Det verkar vara en sammanhållande länk. Bränderna har skett inom en begränsad yta, två gånger på samma plats och senast inte långt därifrån. Alla tre gångerna på uppställningar för lastbilar.

Vittnen hörde den här gången mer än tio explosioner.

Polisen tror inte att det är en pyroman, någon som tänder för nöjes skull, som varit i farten. Tips talar för att det handlar om hämnd, efter en tvist om ett kontrakt.

Lätt att smyga

– Det vore konstigt om det börjat brinna om det inte varit anlagt. Utanför Ica finns kameror. Samtidigt är det ett stort område och lätt att smyga sig fram i skydd av lastbilarna utan att komma på film.

Pyromaner agerar impulsstyrt, utan att ha personliga motiv att hämnas. Några kända personer med den läggningen har inte hörts.

– Vi tror snarare att det är någon eller några som vill bli av med dem som nu drabbats av bränderna. Underrättelser vi fått säger att det handlar om en tvist om kontrakt och sådana saker, säger Ben Wahlin.

Mycket stora ekonomiska värden har gått till spillo.