Allt tyder på att förarna pressas allt mer. Polisen behöver inte leta efter urinfyllda pet-flaskor från förare som gjort sina behov i farten. Sådana ligger utmed dikena. Plastflaskor med piss finns även på rastplatser i de fall då chauffören ändå gjort sig besväret att stanna. Men bara för att snabbt tömma blåsan och sedan dra vidare.

Titt som tätt ser Axelsson sönderstressade lastbilsförare vid Finlandsfärjorna.

– De kommer till Kapellskär utanför Norrtälje på morgonen, ska söderut och ger järnet för att hinna med sena kvällsfärjan hem igen. Med normal körning och raster klarar de inte det, de måste slopa raster och toastopp. Men om de hinner, så kan samme förare lossa i Finland dag två.

Borde vara två

Enligt Roger Axelsson borde fordonen vara bemannade med två förare.

– Det skulle förstås bli dyrare för åkerierna och det ser man inte i dag. Istället friskar chaufförerna på och jobbar under hård press. I kalkylen ligger att de bötfälls då och då, de tar kostnaden på tre fyra tusen. De kan göra många sådana här resor utan att bli rapporterade.

Det säger han eftersom poliser är självkritiska, de gör för få kontroller.

Mannen som körde utan avbrott från Helsingborg hade med tomflaskor för att pinka i farten.

– Han satt på helspänn hela tiden för att inte sinka tid. Helt inriktad på att allt skulle gå bra. Omänskligt. Stressnivån under en så lång resa måste tära och man kan bara ana hur mycket han hinner irritera sig på. Det kan inte vara bra i längden att jobba så.

Förarna chansar och kör trötta och irriterade i för höga hastigheter.

– Många pallar inte i längden för pressen.

För chaufförernas skull

Trafikpolisen i 29 länder genomförde nyligen den årliga EU-kontrollen av lastfordon över 3,5 ton. Axelsson arbetar i lag med Patrik Värlander och vinkar in fordon på länsväg 265 norr om Stockholm.

– I dag kontrollerar vi raster och dygnsvila. Det är för chaufförernas skull, att de inte ska jobba för länge, och att branschen ska sköta sig.

Roger Axelsson:

– Många klagar på att väntetid ska räknas in som arbetstid och att det påverkar tiden för dygnsvilan.

Anders Arvidsson, poliskommissarie vid Rikspolisstyrelsen, ansvar för den svenska kontrollen, som ingår i den samlade insatsen i samtliga EU-länder.

– Vanligaste problemen är att de kör nonchalerar fartgränserna, kör för länge och bryter mot kör- och vilotider. En trött förare reagerar förstås långsammare. En sen kraftig inbromsning kan orsaka seriekrockar och allvarliga olyckor.

Polisgruppen ser många hårt pressade yrkesförare.

Många chansar

Patrik Värlander pekar på petflaskor, fyllda med urin, längs vägkanten:

Förarna hoppar över raster, de kör i höga hastigheter och de som kommer körande här– – Åkerierna vill att de ska göra så mycket som möjligt, på så lite tid som möjligt. Även om det blir punktinsatser måste vi säga stopp, det här är inte ok.

Anders Arvidsson:

– Kontrollerna är för få, förarna känner sig inte övervakade. De chansar och struntar i reglerna.