Pinpointer förstärker teamet med två nya säljare. Walter Olsson anställs som KAM Entreprenad med bas i Borlänge där han också blir ansvarig för att bygga upp ett nytt kontor för Dalarna. Hugo Ekici blir KAM Entreprenad med bas i Stockholm.

Pinpointer lanserade sin digitala plattform för smidigare hantering av schaktmassor under hösten 2019. Intresset från branschen har varit stort och teamet växer nu ytterligare för att möta den ökade efterfrågan.

 Två nya säljare

Walter Olsson har mångårig erfarenhet från bland annat transport- och åkeribranschen och kommer senast från en tjänst som säljchef på MaserFrakt. Han kommer att vara baserad i Borlänge samt ansvarig för att bygga upp ett kontor för en starkare representation av Pinpointer i mellersta Sverige.

Hugo Ekici har även han flerårig erfarenhet från byggbranschen och kommer senast från Ahlsell där han har arbetade som säljare mot byggföretag i Stockholmsregionen. Han kommer att vara baserad i Stockholm.