Telenor och Ericsson levererar privat 5G-utrustning till Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. Ett pilotprojekt ska utforska hur 5G kan användas för fjärrstyrning av skogsmaskiner och på så sätt göra skillnad för såväl skogsindustrin som för medarbetarna inom näringen.

Projektet blir det första som jämför uppkoppling mot lokal 5G-station med andra tekniker för att se på vilka avstånd som fjärrstyrning är möjlig och vilka arbetsuppgifter som kan utföras på distans. Enligt Skogforsk hoppas man att fjärrstyrning kan öka effektiviteten och stärka konkurrenskraften för både det svenska och det nordiska skogsbruket och att det kan förbättra arbetsmiljön för operatörerna, minska antalet olyckor och leda till ett ökat intresse för yrken inom skogsbruket.

För att fjärrstyrning i skogsmiljö ska fungera säkert krävs hög överföringshastighet av video i realtid, låg fördröjning och hög tillförlitlighet i olika typer av terränger och väderförhållanden. Idag används WiFi i begränsad utsträckning. Med 5G kan betydligt bättre räckvidd och effekt uppnås.

Forskningen kommer att utföras i Troëdsson Forestry Teleoperation Lab. Skogforsk kommer att leda och dokumentera projektet som ska jämföra lösningar för fjärrstyrning lokalt och på längre distans. Privat 5G kommer att jämföras med WiFi och 4G samt kombinationer av dessa.

Ericsson kommer att stötta projektet som leverantör av 5G-utrustning och Telenor har utsetts till leverantör av 5G-utrustning och systemintegration. Telenor levererar i samverkan med partners och i det ekosystem som Telenor utvecklar inom ramen för 5G.