Framöver väntar sig de flesta ha en oförändrad nivå på investeringarna, drygt 56 procent. Samtidigt kommer 12,6 procent av de svarande att minska sina investeringar, och den siffran har nästan fördubblats sedan förra kvartalet.

Majoriteten av de svarande, ca 81 procent, har haft oförändrade priser. Men jämfört de svarande med samma period förra året, har försäljningspriserna ökat för 18,4 procent av dem.

– Att priserna hänger med i kostnadsökningarna är positivt. Men vi ska komma ihåg att lönsamheten är tillfredsställande bara för knappt hälften av de svarande, säger Ulric Långberg, branschansvarig Sveriges Åkeriföretag.

Personalstyrkan har ökat för 21, 4 procent. Dock har under de senaste tre månaderna personalstyrkan varit intakt i de flesta företagen i undersökningen, bara cirka 13 procent av de svarande har ökat antalet anställda även under den senaste tiden.

– Företagen har fortsatt svårt att hitta kompetent personal och nu också inom gruppen tjänstemän, inte bara chaufförer. Kvalificerade utbildningar inom logistik är centralt för den viktiga åkerinäringen, säger Långberg.

Jämfört med samma period för ett år sedan har efterfrågan ökat bedömer 43,1 procent av de svarande. Den siffran är något lägre än föregående period. Om vi däremot jämför branschens efterfrågan med motsvarande period 2012 har den ökat enligt 35 procent av de svarande, jämfört med 24 procent år 2012.