Per Johansson valde skoglig inriktning under sina år på naturbruksgymnasiet Öknaskolan. Under sex år, fram till 2009, körde han skogsmaskin. Sedan växlade han till anläggningssidan. Att det blev ett eget företag har delvis med åren på naturbruksgymnasiet att göra. Där var han studiekamrat med Fredrik Norén från Katrineholm. Att Fredrik Norén startade eget inspirerade Per Johansson att göra detsamma.

– Klarar han det så ska väl även jag göra det, säger han med ett brett leende.

Omgiven av maskiner

Maskinintresset har varit stort sedan barnsben, men så är han också uppvuxen på en gård med olika maskiner omkring sig hemma på Stora Tidö, norr om Eskilstuna. Där har det länge funnits grävmaskin för gårdens egna behov.

Fösta stegen som egenföretagare tog Per Johansson utan maskin. Efter ett halvår som uthyrd ”gubbe” köpte han en gammal Cat-bandare.

– Själv har jag aldrig varit så förtjust i hjulgrävare, så för min del ska det helst vara band på maskinen.

Bredd i uppdragen

Sedan dess har det ena gett det andra. Under de första åren handlade det mycket om att bygga skogsbilvägar, men de senaste fem åren har andelen ”vanliga” anläggningsentreprenader dominerat. Det har blivit många vatten- och avloppsjobb, men också markarbeten för villagrunder, ridhus, verkstäder, maskinhallar med mera. Det hindrar inte att det alltjämt blir en del skogsbilvägar också. Per Johansson är extra förtjust i stora schakter, så han försöker vara med på en hel del sådana.

Geografiskt arbetar Stora Tidö Entreprenad inom cirka tio mils radie från Eskilstuna, men ibland blir jobben mer långväga än så. Bland kunderna återfinns flera entreprenadföretag inom bygg- och anläggning, men företaget har också många direktkunder.

Grävmaskinerna dominerar

Pappa Håkan Johansson är numera pensionär, men rycker in med sin JCB-bandare när så krävs. Sett till Per Johanssons egna maskiner är det Cat som dominerar. Själv så spakar han bandaren Cat 320F. I maskinparken finns även en Cat M313D hjulgrävare och en Volvo 240 bandare som nu byts mot Cat 316F hjulgrävare. Därtill kommer Volvo L70F hjullastare och en äldre Volvo 860S dumper.

Per Johansson har i hög utsträckning hyrt in maskinister efter behov. Första anställningen, utöver Per Johansson själv, gjordes så sent som 2017, då maskinisten Christoffer Rytterlund började i företaget.

– Med rätt medarbetare kan det nog bli ytterligare någon maskinist anställd i företaget. Däremot är ser jag det inte som ett primärt mål att verksamheten ska bli större. Jag gillar att köra och vill kunna fortsätta med det. Ju större verksamhet, desto mer tid skulle jag behöva lägga på att bereda jobb och leda andra.

Möjligheter att påverka

Per Johansson trivs i branschen och gillar att han till viss del har möjligheter att påverka dagarnas innehåll. Han uppskattar även variationen som företagandet och jobbet som maskinist ger.

– Det är ett arbete där man får träffa mycket folk och de flesta är riktigt bra att jobba tillsammans med. Ingen dag är den andra lik och det blir variation även över året. Vintertid blir det även en del snöröjning, då främst med jordbrukstraktorn.

Per Johansson ångrar inte att han lämnade skogsmaskinerna till förmån för den gula sidan, men visst finns det dagar då han saknar skogen:

– Ja, i varje fall under vintern. När det är kallt och marken är tjälad är det roligare att köra skördare än att sitta i en grävmaskin. Det får väl ses som en väl avvägd kompromiss att bygga skogsbilvägar. Det ger mig skogen som arbetsplats, fast med grävmaskinen som redskap.

Intensiva år

Att dra igång en egen verksamhet har inneburit mycket arbete.

– Så här långt har det varit en rolig resa, även om den innehållit både med- och motgångar. Det känns rätt skönt att jag har de här första åren bakom mig. När jag drog igång var jag 25 år, hade inga barn och bodde i lägenhet. Då gick det att jobba riktigt långa dagar. Idag är det annorlunda och tur är väl det.

Per Johansson med familj bor på en granngård till föräldragården Stora Tidö, som är företagets utgångspunkt. Där finns maskiner, gårdsverkstad, skopor och annan utrustning. Där finns också Håkan Johansson, som servar och reparerar maskiner, skopor med mera.

Omfattande kontaktnät

Under åren har Per Johansson byggt upp ett stort och värdefullt kontaktnät i branschen.

– Det betyder mycket at man kan hjälpa varandra när man ska ha fram resurser för olika uppdrag. Även om vi jobbar i olika företag får vi varandra som kollegor.

Ett sådant exempel är ett pågående vatten- och avloppsjobb i Solvik utanför Torshälla, där Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB är beställare och Tuna Förvaltning & Entreprenad AB är utförare. Stora Tidö Entreprenad AB håller med maskiner, som bland annat spakas dels av Christoffer Rytterlund. Magnus Hjalmarsson på MGS Entreprenad leder markarbetet på plats.

– Det fungerar alldeles utmärkt. Vi har en bra dialog och jobbet flyter på bra, kommenterar Tuna Förvaltning & Entreprenads platschef Martin Lindberg.

Per Johansson instämmer:

– Det betyder mycket för helheten att få rätt mix av kompetens, människor och maskiner, så det är värdefullt att kunna hjälpas åt, säger Per Johansson som trivs med att både köra maskin och hålla jobben rullande.