Peab Asfalt har vunnit upphandling i Fagersta kommun gällande underhållsbeläggningar samt både större och mindre anläggnings- och markarbeten. Genom att erbjuda ECO-Asfalt minskar Peab både sin och kundens klimatpåverkan.

– ECO-Asfalt håller samma höga kvalitet som konventionell asfalt, men framställs med en förnyelsebar värmekälla vilket minskar koldioxidutsläppen rejält, säger Leif Stenlund, arbetschef på Peab Asfalt.

ECO-Asfalt kan ersätta konventionell asfalt för alla ändamål, exempelvis högtrafikerade vägar, gator och cykelbanor.

– Sedan lanseringen år 2015 av ECO-Asfalt har vi minskat vår klimatpåverkan med 65% och då känns det roligt att vinna en upphandling där kommunernas höga ambitioner på miljöområdet stämmer väl överens med våra och som väsentligt bidrar till minskade koldioxidutsläpp, fortsätter Leif.

Kontraktet med Fagersta kommun gäller året ut med möjlighet till tre års förlängning. Det totala ordervärdet är cirka 12 miljoner kronor per år.