Peab Asfalt har vunnit sin största order hittills gällande tankbeläggningar till Trafikverket i Dalarna, Gävleborg och Jämtlands län. Kontraktet omfattar djupfräsning, indränkt makadam samt ytbehandling på låg- och medeltrafikerade vägar.

Tack vare att ytbehandla vägen genom tankbeläggning eller indränkt makadam förlängs vägarnas livslängd och är ett mer kostnadseffektivt sätt att underhålla vägarna på istället för att lägga en helt ny toppbeläggning. Dessutom har tankbeläggningar lägre CO2 utsläpp samt minskar användningen av naturresurser jämfört med andra beläggningsmetoder.

Tankbeläggning används framförallt i underhållssyfte på lågtrafikerade vägar där man på de äldre vägarna lägger indränkt makadam, medan de nyare vägarna underhålls i stället med ytbehandling. Kontraktstiden är två år för Jämtland och Dalarna samt tre år för Gävleborg. Ordervärdet uppgår till totalt cirka 130 miljoner kronor.

– Det är fantastiskt roligt att erhålla detta stora kontrakt vilket betyder mycket för oss samt att underhålla våra vägar är ett viktigt samhällsuppdrag. Vi är även mycket glada över fortsatt förtroende och därmed få möjligheten att fortsätta arbeta med Trafikverket region Mitt, säger Karl Hillgren, arbetschef Peab Asfalt.