När förslaget till beslut presenterades under senvintern togs det emot som vanligt, med en hel del misstro och frågeställningar. När det nu slagits fast av parlamentet har texten hunnit skärskådas från olika håll och kanter, och inte helt oväntat är reaktionerna olika dels inom respektive EU-land, dels från olika länder inom EU.

Det EU-parlamentet nu har godkänt är helt enkelt ett klartecken att förhandla med rådet om reviderade regler för utstationering av förare, bättre efterlevnad av reglerna för cabotage samt den evigt pågående frågan om kör- och vilotider.

Ett syfte har enligt bland annat organisationen Transportföretagen i Sverige varit att sätta stopp för modeller där så kallade brevlådeföretag upprättats för att undkomma rättvisa villkor och sund konkurrens. Med andra ord, lösningar där företag placerar brevlåda i land, men bedriver verksamhet i ett helt annat.

I parlamentets pressmeddelande framgår att det nu ska bedrivas verksamhet i det land företaget är skrivet.

Rättvis ersättning

 Parlamentet vill att dagens existerande cabotage-restriktioner ska ersättas av en tidsgräns om tre dagar och att smarta färdskrivare ska registrera när fordonen kör över landsgränser. Förslaget innebär också en avkylningsperiod om 60 timmar, innan nästa cabotage.

Parlamentet vill också se ett EU-omfattande regelverk för utstationering av förare, vilket syftar till att skapa en rättslig ram för att tillämpa utstationering i transportsektorn, för att förhindra byråkrati orsakad av separata nationella tillvägagångssätt och för att säkerställa rättvis ersättning för förare.

Förslaget inkluderar också förändringar för att säkerställa viloperioder för förare. Företagen måste enligt förslaget organisera sina scheman så att föraren kan komma hem regelbundet, som minst var fjärde vecka. Den obligatoriska viloperioden i slutet av veckan får inte heller tas i hytten, enligt förslaget.

Nöjd med utfall

Socialdemokraterna var mycket nöjda och kallade beslutet för en historisk seger. 

– Nu får vi lika lön för lika arbete på samma plats även i transportsektorn. Det är en fantastisk seger för alla so jobbar inom transportsektorn, sa EU-parlamentarikern och ledamoten i Utskottet för Transport och turism, Marita Ulvskog (S), i en första kommentar.

Frank Moreels är president för ETF, de europeiska transportfacken. Han sade att organisationen var nöjd med utfallet, även om de skulle ha föredragit starkare skrivningar. 

– Vi kommer att följa implementeringen av reglerna och kontrollerna noga. Utfallet från dagens omröstning följer våra riktlinjer och ett steg framåt för tydligare och bättre regler i branschen. I slutändan visade parlamentet att de bryr sig om förare och människor i Europa. Det här är en framgång för ETF:s fair transport-kampanj, sade han.

Fler kontroller

Maria Lindh, näringspolitisk expert, EU-rätt och transporter hos Transportföretagen, säger att organisationen nu ser helt nya möjligheter för efterlevnad av hållbarhet och sund konkurrens.

Men nu krävs det enligt Lindh fler kontroller ute på vägarna, för att säkerställa efterlevnaden av de nya reglerna. Hon menar att det är ett stort problem att antalet kontroller är för få – och då hänvisar hon till argument för såväl säkerheten på vägarna, som en sund konkurrens inom branschen.

 

 Kalla Fakta / Mobilitetspaketet enligt Marita Ulvskog

·        Svensk lön och villkor för alla som kör transporter i Sverige

·        Lika lön för lika arbete vid samma plats ska omfatta vägtransportsektorn

·        Ingen yrkesförare ska tvingas sova i lastbilshytten arbetsgivaren – transportföretaget måste tillhandahålla ett rimligt boende

·        Rimliga kör- och vilotider som inte riskerar förartrötthet och därmed allas vägsäkerhet

·        Att alla lastbilar måste ha gps för att kunna kontrollera reglerna

·        Lastbilen måste återvända hem till hemlandet (landet där företaget är etablerat) minst en gång var fjärde vecka

·        Att alla lastbilar ska omfattas av reglerna, även lättlastare/lätta lastbilar, som idag är helt undantagna från reglerna

·        Starkare beställaransvar: att företag som köper transporter tvingas ta ansvar för att det är schyssta villkor för transportarbetarna – vilket de inte är ansvariga för idag