Munktellmuseet knyter ihop Volvos historia med framtiden

Munktellmuseet ligger i Munktellstaden, ett gammalt industrikvarter i Eskilstuna där Volvo BM en gång i tiden tillverkades. Kvarteret har under åren rustats upp och rymmer idag olika verksamheter inom allt från kultur och idrott till musik och mat. Museet öppnades 1991 och ägs av Volvo CE. Fram till början av sommaren i år har Munktellmuseet [...]

15 december 2021|Nyheter|

Ny Sifo-undersökning visar att två av tre svenska bilförare kör riskfyllt runt snöröjare och halkbekämpare

I Sifo-undersökningen på uppdrag av vägentreprenören Svevia svarar två av tre svenskar, 66 procent, att bilförare inte visar tillräcklig hänsyn mot människor som arbetar på och vid vägarna, som snöröjare eller vägarbetare. Ändå svarar en stor majoritet, 85 procent, att de själva tänker på att vägen är en arbetsplats för vägarbetare och snöröjare när de [...]

14 december 2021|Nyheter|

Varför är AdBlue så dyrt just nu

De extrema priserna på gas och energi fortsätter att driva upp priserna på urea, de flesta stora ureaproducenter står inför stora utmaningar där fler människor stänger ner hela eller delar av produktionen. Samtidigt är efterfrågan runt om i världen större än utbudet och detta skapar turbulens på marknaden med extrema priser som följd. AdBlue är [...]

13 december 2021|Nyheter|

Swecon levererar fler Volvomaskiner till försvaret

Swecon kommer under våren leverera fler Volvomaskiner till försvaret. Bakgrunden är det ramavtal som Försvarets Materielverk, FMV, och Swecon tecknade 2018. Upphandlingen, två år plus två år, gällde Volvo L35, L60, L90 och L110 och syftade i första hand till att fylla behov inom logistik och materialhantering för Försvarsmakten. Det talades då om att försvaret [...]

12 december 2021|Nyheter|

DB Schenkers jätteorder – en övergång till helelektriska stadsleveranser

DB Schenker och Volta Trucks ingår ett flerårigt samarbete med målet en helelektrisk stadsfordonsflotta. I botten på ligger en förbeställning på 1500 helelektriska Volta Zero-fordon. Den viktigaste ordern för stora nollutsläppsbilar i Europa hittills. Den helelektriska Volta Zero kommer användas för att transportera varor till stadskärnor och stadsområden. Fordonet har en innovativ design där den [...]

11 december 2021|Nyheter|

Så förbereder sig Göteborgs hamn för mottagande av Almirante Storni

Efter närmare en veckas släckningsarbete utan önskad effekt på bulkfartyget Almirante Storni kommer Kustbevakningen och Transportstyrelsen försöka transportera in fartyget till hamn. I Göteborgs hamn är förberedelserna i gång för ett mottagande vid kajplats 615 i Skandiahamnen. Kajplatsen har valts ut där djupet är tillräckligt för att kunna ta in fartyget. Samtidigt har förberedelser även [...]

10 december 2021|Nyheter|

Gränsälvsgymnasiet i Övertorneå startar transportinriktningen på fordons- och transportprogrammet

Barn- och Utbildningsnämnden i Övertorneå tog vid sitt senaste möte den 1 december ett enhälligt beslut om att starta upp transportinriktningen på Fordons- och transportprogrammet på Gränsälvsgymnasiet. Sedan tidigare finns inriktningarna personbil samt lastbil och mobila maskiner i samarbete med Utbildning Nord som nu utökas även med transportriktningen. En sedan länge efterlängtad inriktning för Gränsälvsgymnasiet. [...]

9 december 2021|Nyheter|

Veho förvärvar Mercedes-Benz Lastbilars import- och distributionsverksamhet i Sverige

Veho har ingått avtal om att förvärva Mercedes-Benz Lastbilars import- och distributionsverksamhet i Sverige från Mercedes-Benz Sverige AB, ett företag i Daimler AG koncernen. Veho är idag importör och återförsäljare, samt leverantör av mobilitets- och servicetjänster, för Mercedes-Benz personbilar, transportbilar och lastbilar i Finland, Estland, Litauen och – sedan den 1 december, 2021 – Lettland. [...]

8 december 2021|Nyheter|

Test med drönarleveranser i skärgården

Startup-bolaget Aerit kommer i ett projekt testa drönarleveranser i Roslagen tillsammans med ICA, RISE och Norrtälje kommun. Projektet har fått stöd av Vinnova genom utlysningen ”Drönare i klimattjänster för hösten 2021”. Syftet är både att hitta sätt att minska miljöpåverkan och att öka servicen i skärgård och på landsbygden. I Norrtälje kommun bor många invånare [...]

7 december 2021|Nyheter|

Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan 2022 – 2033

Regeringen presenterade i våras en infrastrukturproposition med en total satsning på 881 miljarder kronor. I juni 2021 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram förslag på en ny nationell transportinfrastrukturplan för perioden 2022–2033. Trafikverket har under hösten arbetat fram ett förslag och den 3 december fick regeringen motta förslaget. Infrastrukturplanen innebär en investering i [...]

6 december 2021|Nyheter|