20 procents ökning av biodrivmedel 2021

I Sverige finns cirka 75 anläggningar som producerar biodrivmedel, varav omkring 60 producerar biometan och 15 flytande drivmedel som bioetanol, biometanol, HVO, rapsolja, tallolja och pyrolysolja. Produktionskapaciteten har det senaste året ökat från cirka 7,6 TWh 2020 till cirka 9,2 TWh 2021. Pyrocell invigde i december en ny anläggning i Gävle för att göra pyrolysolja. [...]

25 december 2021|Nyheter|

DFDS beställer ytterligare 25 eldrivna lastbilar från Volvo

Volvo Lastvagnar har fått en order på ytterligare 25 tunga, helelektriska lastbilar från DFDS. De nya fordonen är en tilläggsbeställning på den tidigare ordern på 100 Volvo FM Electric i oktober och innebär att Volvo ska leverera totalt 125 eldrivna lastbilar till DFDS. Leveranserna av lastbilarna till DFDS kommer påbörjas under det fjärde kvartalet 2022. [...]

23 december 2021|Nyheter|

Efterfrågan på EC-Oil ökar

Grävmaskinsbranschen fortsätter utvecklas och att automatiskt koppla på eller av sin tiltrotator eller annat hydrauliskt verktyg utan att behöva lämna hytten blir allt vanligare. Intresset för EC-Oil har ökat stort. Siffror från de senaste två åren visar att försäljning av Engcons redskapsfäste med EC-Oil under tiltrotatorn har ökat så mycket som 76 procent globalt. Fler [...]

22 december 2021|Nyheter|

Sjöfarten har svårt att ta del av omställningsstöd

Under fredag den 17 december presenterade regeringen en återaktivering av coronastöd till företag, till följd av den ökande smittspridningen. Bland annat föreslås att omställningsstödet återkommer för december. Stöden är dock utformade så att stora delar av sjöfarten inte kan ta del av dem, något som oroar branschorganisationen Svensk Sjöfart som efterfrågar ytterligare åtgärder såsom korttidspermitteringar [...]

21 december 2021|Nyheter|

Gröna lastbilar får gräddfil genom terminaler i Göteborgs hamn

Göteborgs hamn är Nordens största hamn med täta ankomster och avgångar, på sjösidan såväl som på land. På landsidan genomförs närmare en miljon lastbilspassager varje år, varav närmare hälften sker i Stena Lines Tysklandsterminal (Majnabbe) och i Gothenburg RoRo Terminal. Med start den 1 januari 2022 får gröna lastbilar särskild prioritet i dessa terminaler. Med [...]

20 december 2021|Nyheter|

Ny forskning visar stora möjligheter för ökad bioenergianvändning

Det finns en betydande potential att hållbart öka uttaget av biobränsle från svensk skog, visar ny forskning från IVL och Lunds Universitet. Enligt den nya rapporten ”Konkurrensen om skogsråvaran” från Energiforsk finns det gott om biobränsle de närmaste tio åren. Vi kan årligen gör ett utökat uttag på omkring 40-50 terawattimmar. – Rapporten visar tydligt [...]

19 december 2021|Nyheter|

Förbättrad framkomlighet i hamnen när Halvors länk öppnar för trafik

Fredag den 17 december öppnade Halvors länk för trafik. Den nya förbindelsen gör att godstransporter som går via Hisingsleden till Göteborgs Hamn kan separeras från trafiken som går över Älvsborgsbron. Resultatet blir förbättrad framkomlighet samt kortare transporttid till och från hamnen. Den godstrafik som kommer norrifrån till Göteborgs Hamn behöver idag köra via Vädermotet. Den [...]

18 december 2021|Nyheter|

Volvo Lastvagnars ellastbilar testade i extrem vinterkyla

Vad händer med en batterielektrisk lastbil när termometern visar -25° C och vinden är hård? För att kunna besvara frågan har Volvo Lastvagnar genomfört vintertester i den nordligaste delen av Sverige. – När vi testar våra lastbilar på fältet, i närheten av Polcirkeln i norra Sverige, analyserar vi alla oförutsägbara delar av naturen, säger Jessica [...]

16 december 2021|Nyheter|