PacsOn Väst går över till 100 procent förnybart bränsle i sina lastbilar. Med en egen tank på plats i Falköping minskar miljöpåverkan och samtidigt sparas också tid och arbete.

Framöver kommer PacsOn Väst att använda enbart fossilfria och förnyelsebara bränslen i sina egna lastbilar. Man har valt HVO100 som ger en minskning av CO2-utsläppen med ca 90 procent jämfört med fossilt bränsle.

– Vi räknar med att minska våra CO2-utsläpp med ca 300 000 kg/år, vilket motsvarar 55 svenska medborgares årsutsläpp, berättar Johan Liljekvist, VD på PacsOn Väst i ett pressmeddelande.

Flera fördelar

Med en egen tank i Falköping, där bilarna också utgår ifrån, tankas det enbart fossilfritt. Vilket också skapar ett effektivare arbete då det är möjligt att tanka fordonet direkt på plats. Det är också mer ekonomiskt, trots att literpriset är något dyrare.

Källa: Herenco/PacsOn