Som kommunicerat i samband med rapporten för det tredje kvartalet 2014 ska ytterligare kostnadssänkande åtgärder genomföras inom Volvo Construction Equipment, Volvo CE,  för att anpassa kostnadsstrukturen och för att åtgärda vissa av produkternas lönsamhet.

En översyn av verksamheten har nu skett med resultatet att Volvo CE avslutar produktutveckling och produktion av grävlastare och väghyvlar i Europa, Nordamerika och Sydamerika och överför verksamheten till sitt kinesiska bolag SDLG.

Tillsammans med ytterligare effektiviseringsåtgärder kommer detta att minska antalet anställda med cirka 1 000 personer, varav majoriteten i Polen, USA och Brasilien.

De nuvarande produktlinjerna av grävlastare och väghyvlar av varumärket Volvo är mycket tekniskt avancerade och högt specificerade och har vänt sig till ett relativt litet premiumsegment på marknaden.

Grävlastare och väghyvlar av varumärket SDLG är mer lämpade för att möta kundernas behov i det större och växande så kallade valuesegmentet.