Men tyvärr tvingas stora delar av transportbranschen att stå utanför till följd av facklig ovilja.

Tyvärr står Svenska Transportarbetareförbundet, SEKO och Målareförbundet utanför överenskommelsen om etableringsjobb. Det betyder att många av våra medlemsföretag inte kommer att kunna erbjuda etableringsjobb så som andra branscher nu kommer att kunna göra.

– Beskedet om etableringsjobben är glädjande men besvikelsen är stor över att tre av våra fackliga motparter har valt att stå utanför. Det innebär att vår bransch inte kommer att kunna erbjuda etableringsjobb samtidigt som det är nödvändigt att göra allt för att få nyanlända in på arbetsmarknaden, säger Anders Norberg, vice vd Transportföretagen.

– För att komma in i det svenska samhället är det helt avgörande för nyanlända att få ett arbete. Det kommer nu att vara möjligt tack vare att regeringen och arbetsmarknadens parter har kunnat enas om företagsvänlig och enkel modell att kunna anställa.