Bakom Södertälje Science Park står Scania, AstraZeneca, Acturum, KTH och Södertälje kommun. Parallellt med etableringen av Södertälje Science Park görs en stor satsning på KTH:s verksamhet i Södertälje som innefattar en ny forskningsorganisation och 600 nya utbildningsplatser.

Tidigare i år togs det första spadtaget för den nya byggnad i Norra Stadskärnan där bl a Södertälje Science Park och KTH kommer att etablera sig. Invigningen av de nya lokalerna planeras till hösten 2017.

– Ett nära samarbete mellan näringsliv, akademi och samhälle är grunden för framgångsrika satsningar inom forskning, utveckling och entreprenörskap. Södertälje Science Park ska bidra till att Sverige bibehåller sin starka ställning som ledande industrination, säger Leif Östling, ordförande i Södertälje Science Park AB.