Oryx Simulations fick verkligen ögonen på sig när man tillsammans med Ericssons på mässan Mobile World Congress i Barcelona kunde fjärrstyra en Volvo-grävare som stod i Eskilstuna. Fjärrstyrning av tunga arbetsfordon är hett och Oryx har en erkänt bra lösning.

– Sen många år är industribranschen väldigt intresserad av fjärrstyrning av fordon, att slippa vara på plats, kunna jobba på distans eller ha fordon som är helt autonoma. De forskas mycket om detta och finns stora behov. Till exempel vill svensk gruvindustri kunna ha autonoma lastare under jord. Och lansering av bilar av förare är ju på gång. Så även om det inte finns någon fungerande lösning på forskningsnivå än, var det stort att vi körde fjärrstyrningen helt över internet i Barcelona, berättar Derny Häggström, som är grundare till Oryx.

Han har själv en bakgrund inom teknisk databehandling, och när hans företag startade med SMS-orderhantering och vågsystem för lastbilar var det bland annat i samarbete med Umeå universitet, Komatsu Forest och Skellefteå Kraft.

– Jag var med och skapade styr- och reglersystemet för Hedensbyns Kraftvärmeverk där vi satte transpondrar på lastbilar som gjorde att grindarna öppnades. Sedan kunde IR-sändarna bedöma att bilarna fyllde pellets på rätt ställe i rätt ögonblick och ge Skellefteå Kraft ett kvitto. Det var ganska hippt och banbrytande då, skrattar han.

Ökande krav

Företaget har också gjort en satsning mot Virtual Prototyping – att göra simuleringar av fordon som ännu inte finns. Oryx kan effektivisera fordonsbyggen eftersom man kan testa styrsystemen via dataskärm, system som tar många år att bygga i vanliga fall. Genom Oryx kan designlösningarna utvärderas tidigt.

– Prototyping är väldigt komplext. Tidigare gjordes alltid plåtprototyper och det tog kanske 5-6 år att göra fyra prototyper. Den sista ska normalt vara den som motsvarar vad man kan sälja och den kan vi inte ersätta. Men ju bättre vi lyckas desto mindre behöver tillverkaren bygga i riktig plåt. Det kostar också kanske 15-20 miljoner att handbygga en prototyp vilket innebär att det blir en väldig besparing för varje del vi lyckas göra bättre, säger Derny.

Men det största verksamhetsområdet för Oryx är träningssimulatorer som används för att utbilda förare av tunga arbetsfordon. Företaget har sedan början av 2000-talet levererat över 600 simulatorer över hela världen där förare kan träna på lastning och lossning. Men med självgående maskiner inom räckhåll ökar också kraven på ett snabbare och säkrare mobilnät som klarar högre och stabilare datatrafik.

– Volvo vill kunna fjärrstyra sina maskiner och Ericsson vill ha ett bättre nät – kalla det 5G eller industrinät – för att koppla ihop såna här tjänster. Vi hjälper dom att visa hur det hänger ihop. I vanliga fall fungerar det så att man har sändaren i maskinen och mottagaren i ett hus, ihopkopplade genom ett eget nät. Men att bygga såna nät är kostsamt. Och man måste ha mottagning varje millisekund, realtid. Det får inte vara någon som helst fördröjning på bilden om maskinen ska flytta föremål, förklarar Derny.

Referensprojekt i Dubai

Lanseringen av ett svenskt 5G-nät dröjer ännu ett par åt. Men tekniken finns alltså utvecklad och det är där som Oryx Simulations kliver in. Närvaron på Barcelona-mässan i mars visade med all tydlighet att företaget har kommit en bra bit på sin inslagna väg.

– Nu kan man kan sitta var som helst och styra, till exempel ha en lastare i Gällivare och styra den från Eskilstuna. Det har hittills inte varit möjligt, menar Derny Häggström.

Han kan exemplifiera genom flera stora referensprojekt i stora världshamnar. Där fjärrstyr Oryx hamnkranarnas dagliga arbete med containerlastning och lossning.

– Vi har ett projekt i Dubai och två i Rotterdam som fungerar jättebra. Där har vi hjälpt till att bygga själva fjärrstyrningen som också fungerar som träning för förarna. Det kan innebära att femton manöverbord omfattar 50 kranar i hamnen. Vi har sett att många unga kvinnor anställs för att styra mot skärm. Män är ibland främmande för det, så det här sättet att jobba kan få stor påverkan på könsroller också, vilket ju är intressant.

De etablerade hamnprojekten går i samarbete med ABB, men Oryx började ursprungligen sin produktion med fjärrstyrning mot skogsindustrin. Sedan gjorde företaget ett ordentligt ryck 2011 när samarbetet med bland annat Volvo CE inleddes. Dessutom hade marknaden mognat och fjärrstyrning blev mer accepterat eftersom förarna var yngre och hade skärmvana från olika spel.

Framtiden är ljus

I dag har Oryx Simulation ungefär 600 system tillsammans med Volvo CE och andra partners över hela världen, bland annat i Brasilien och Japan. Simulatorerna tillverkas i Umeå och säljs via maskinföretagens återförsäljare. Detta görs även med Komatsu Forest, HIAB och Atlas Copco. Där jobbar Oryx bland annat med en järnmalmsgruva mitt i öknen i Inre Mongoliet.

– Inom gruvnäringen vill man kunna fjärrstyra exempelvis autonoma truckar, för när en sprängladdning har gått kan inte personalen vistas där nere då det är för farligt. Det tar också tid i anspråk, tid som kostar miljoner i mindre malm, menar Derny.

Han menar att utvecklingen har förändrats dramatiskt kring fjärrstyrning. Hittills har Oryx jobbat främst mot tunga maskiner men nu sneglar man även mot andra branscher.

– Efterfrågan stiger snabbt och vi får kämpa för att hålla oss uppe på toppen. Det går inte att lägga sig platt och vila för det går snabbt att halka efter. Men det är onekligen ett intressant läge. Kunderna är ute efter trygghet och vi står för leveransen, säger han.

Oryx har dock konkurrans i Sverige och anledning att hålla ett öga på sina motspelare. Samtidigt anser Derny Häggström att det är nyttigt med konkurrens.

– Vi har fortfarande den erkänt bästa teknologin. Framtiden ser ljus ut men vi kan väl vara lite oroade över att maskintillverkningen just nu går lite trögt i lågkonjunkturen. Det kan ju också drabba vår marknad. Man märker exempelvis att vanliga hjullastare går dåligt i Kina, och det följs åt över hela världen, säger Derny Häggström och slår ut med händerna.

Samarbetet ingen slump

Inför framtiden är önsketänket att Oryx Simulations får ytterligare tre, fyra samarbetspartners att förhandla med, inte minst för att motverka en negativ inverkan av eventuella konjuntursvängningar.

Satsningen på fjärrstyrda lösningar är medveten men vilka projekt Oryx får beror ju på kunden. Dock är Derny Häggström en man med positiva tankar som menar att de egna simulatorerna stödjer trenden. Det är ingen slump att Volvo CE och Ericsson har valt Oryx Simulations att samverka med.

– Det här med fjärrstyrning är faktiskt ett av de största världsomvälvande förändringarna inom utvecklingsprojekt idag. Det är spännande för oss att kunna vara med och påverka och samtidigt jobba nära verkligheten. Det är en cool faktor att vi kan haka på en världstrend. Om vi har tur och lyckas bra så kan vi vara med och automatisera och fjärrstyra arbetsfordon under många år framåt, säger Derny Häggström.