Det är något av ett signum för Öresundsbron, det zick-zack-formade stålfackverket, som omger tågdäck på den åtta kilometer långa bro-delen av Öresundsförbindelsen. När det en gång tillverkades, målades det med fem lager färg innan det sattes på plats i sektioner om 120-140 meter. Nu har 16 år gått, väder, vind och korrosion har slitit. Det har blivit dags att förbereda ommålning.

– Den nuvarande färgen är ändå i förhållandevis gott skick. Vi har gjort reparationsmålningar där det behövs. Därför bedömer vi inte heller att något färglager måste tas bort, utan vi målar bara på två nya täcklager, berättar Bengt Hergart, anläggningsdirektör vid Öresundsbro Konsortiet.

Det är ett stort projekt ändå. Det är inte bara att hugga ett par burkar färg och ge sig ut. När stålfackverket fick sin ursprungsmålning gjordes det inomhus på land. Nu ska det göras på en bro, med en järnväg där tåg passerar med 200 km/h, en motorväg precis ovanför, en 26.000 volts kontaktledning precis intill, samt väder och hav, som påverkar förutsättningarna. Det finns också gott om fysiska hinder, som nödtrappor, dräneringsrör, navigationsbelysning och järnvägsutrustning.

– Det finns ingen utrustning på marknaden som vi kan använda. Det har ju aldrig gjorts förut, inget projekt som precis liknar vårt. Vi kommer till stor del bygga egna tekniska lösningar. För detta ändamål har vi satt samman ett team av externa experter och partners.