Slopande restriktioner, flaskhalsar i logistikkedjor, komponentbrist och ökad inflation är några av anledningarna till vikande e-handel. Trots det ökar efterfrågan av tjänster kopplade till lager och logistik. BLL Lager och Logistik, med verksamhet i Ljungby, Värnamo, Vaggeryd och Båstad, ser en ökad efterfrågan som en konsekvens av en orolig omvärld.

– Rätt lagerhållning nära hemmamarknaden tillsammans med branschkännedom, är det som efterfrågas allt mer, berättar Andreas Nilsson, BLL Lager och Logistik.

Att samarbeta med extern aktör för lagerhållning och transportlösning innebär att anlita expertkunskap. I oroliga tider innebär det för många en trygghet som kan frigöra tid för att istället kunna fokusera mer på marknad och försäljning.

-Det fler sätter värde på nu är upparbetade relationer inom transport. Oftast innebär det en förutsägbarhet som känns extra viktig just nu. Det handlar både om företagets ekonomi där försenade leveranser driver kostnader. Men det handlar också om förtroendet gentemot deras slutkunder – att kunna leverera när det förväntas, fortsätter Andreas Nilsson.

E-handlare är bara en av många kunder hos BLL Lager och Logistik, men trenden är densamma. Allt fler väljer att ha sitt lager närmare. Främst är det företag som har sin produktion i Asien och framför allt Kina, där både komponentbrist och osäkra transporter är största anledningen till vilja arbeta med extern part inom lager och logistik.

-Vi ser även att komponentbristen påverkar de flesta produktgrupper och branscher. Så pendeln från Just-in-time är på väg tillbaka. Nu vill fler ha ökade tidsmarginal och trygghet, men utan att behöva bygga ut sina lokaler och upparbeta alla relationer själv. Sådant tar mycket tid. Här är vår bransch ett viktigt dragspel och kunskapskälla på en ny internationell spelplan, avslutar Andreas Nilsson.