Stockholm, 17 april: Ylva Öhrnell, miljöchef på DHL Freight, tillträder rollen som ny ordförande för Näringslivets Miljöchefer (NMC) efter Arne Wallin, Bona AB. Näringslivets Miljöchefer (NMC) är en ideell förening för företag och organisationer som vill förbättra sitt arbete inom miljö och hållbar utveckling. Föreningen bildades i februari 1994 och har 250 medlemmar. Medlemmarna är i första hand företag från en rad olika branscher inom det privata näringslivet, men även andra typer av organisationer som t ex kommuner och landsting. Ylva Öhrnell har varit styrelsemedlem i föreningen sedan 2012, och blev vid föreningens årsstämma den 8 april vald till ordförande.

– Jag känner mig oerhört hedrad och tillsammans med våra medlemmar ska jag nu fortsätta att sprida och driva hållbarhetsfrågorna med dess utmaningar i näringslivet. Det blir en viktig roll som styrelseordförande att göra NMC synligare och fånga hållbarhetsintresset även hos andra viktiga roller i företagen och att ytterligare främja erfarenhetsutbytet mellan våra medlemmar, säger Ylva Öhrnell.