Det nya systemet kallas PowerProvider. Det är också samlingsnamnet på produkterna som är framtagna enligt konceptet.

– Elsystemet i dagens bilar är till väsentlig del uppbyggt på elektroniska enheter. Systemen är väl testade för att uppfylla högt ställda krav hos bilfabrikanten. Det är då testat och godkänt för fordonet i sin helhet. Det innebär bland annat att ett litet bagatellartat ingrepp i fordonets elsystem kan äventyra fordonets tillförlitlighet och säkerhet, säger Sven-Erik Pettersson, grundare av Sepab Fordonsprodukter.

Smarta säkringar

– Allt detta innebär att fordonsfabrikanten i allmänhet avsäger sig garantiåtaganden i samband med ingrepp i fordonets elsystem. Både vi våra kunder uppfattar detta som ett problem, då vi samtidigt vet att kunden kräver ett tilläggsutrustat fordon.

Det är för att lösa detta som Sepab har tagit fram sitt nya koncept. Navet och hjärtat i systemet är PowerProvider elcentral, som ansluts till fordonets batteri. Därefter ansluts annan utrustning till centralen. En annan nyckelkomponent är systemets moduler. De kan liknas vid smarta säkringar och ger bland annat möjlighet till extern styrning via ingångarna på centralen. I systemet ingår också kablage.

I samarbete

Företaget grundades 1982 och har genom åren utvecklat en rad olika produkter för säkerhet, effektivitet, komfort och nationell anpassning. Utvecklingen sker i nära samarbete med fordonsindustrin, importörer, grossister, påbyggare med flera.

Sepab har kontor och lager i Sollentuna och Strängnäs. Merparten av kablage och elektronik tillverkas i dotterbolaget Bomac Electronik AB. Koncernen består i dag av 25 personer.