DB Schenkers samarbetsåkeri ÖGS AB installerar nu ett system där de kan se om och var deras fordon kör för fort.
– Trafiksäkerhet och hållbarhet står högt på agendan för oss. Därför är det viktigt att använda de verktyg som finns för att stötta våra förare att hålla hastigheten i alla lägen, säger Sebastian Johansson, vd för ÖGS.

ÖGS använder Transics positioneringsverktyg som gör att deras transportledare kan följa ÖGS:s samtliga 80 fordon i realtid via skärmar på kontoret.

Programmet idha-Online, som är kopplat till Transics, hanterar bilarnas färdskrivare automatiskt och rapporterar eventuella avvikelser från chaufförernas kör- och vilotider.

 Nyligen fick ÖGS ett godkännande från Transportarbetarförbundet att också installera ett ISA-system (Intelligent Speed Adaption) i kombination med Transics. Det är en vägdatabas där alla vägsträckor i Sverige är registrerade med gällande hastigheter. Genom ISA-systemet får man en rapport från varje fordon och månad som visar hur ofta och var gällande hastigheter överskrids.

Den första testrapporten visade ett antal hastighetsöverträdelser på de olika fordonen.
– Rapporten är bra att ha som utgångspunkt i det fortsatta arbetet. Vi är inte ute efter att sätta dit någon förare. Vi tror att hastigheten kommer att sänkas bara genom att förarna vet att vi kan se exakt hur fort de kör på olika sträckor.

ISA-verktyget hjälper ÖGS att göra deras förare medvetna om var och när de kör för fort.
– Det tjänar både företaget och chaufförerna på i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete, avslutar Sebastian Johansson.