Med OKQ8 Södertälje finns idag 26 tankställen för fordonsgas i Stockholms län varav åtta drivs av E.ON i samarbete med OKQ8. Det gör E.ON och OKQ8 till marknadsledare i länet. Bakom det nya tankstället i Södertälje står även Volkswagen som har en långsiktig satsning på fordonsgas.

– Vi planerar för ytterligare tankställen där man kan tanka biogas i Stockholms län. Men för att lyckas i omställningen med att trycka bort koldioxidutsläppen från de svenska vägarna måste vi ha många med oss. Inte minst kommunerna. Därför utmanar vi nu kommunerna i Stockholms län till att öka andelen fordon som drivs med förnybara bränslen eller el. Om vi ser en ökad marknad, öppnar vi nya tankställen, säger Tina Helin VD för E.ON Gas.

– Biogas och andra biodrivmedel har en tillväxtpotential i Stockholms län. Men det krävs att kommunerna verkar för ökad biogasproduktion och att man målmedvetet ställer om till fossiloberoende fordon, säger Sten Forsberg chef för Volkswagen Personbilar i Sverige.