Den som säger så är Michael Lindqvist, en välkänd profil i transport-Sverige. Han har undervisat och hållit kurser inom områdena transport och logistik på många av landets yrkeshögskolor. Och han avslöjar att hans mail- och kontaktlista därmed är lång och omfattande.

-Ja, innan jag startade mitt företag MPR Logistics AB, jobbade jag som transportledare, speditör och logistikchef på olika transport- och logistikföretag.

 

Tar lång tid

Han utgår från Råå, just söder om Helsingborg och har tillsammans med de två andra delägarna Rickard Aspenberg och Patrik Lindqvist, under de senaste åren utvecklat ett transportsystem som ska förenkla hanteringen av så kallat ”övertaligt gods”.

-Vi har tagit fram en programvara som bygger dels på en hemsida, dels en applösning – men framför allt mängder av erfarenheter från branschen. Utvecklingen har skett i samarbete med såväl små åkerier som medelstora och riktigt stora, berättar han för Åkeri & Transport.

-Målsättningen är att underlätta för åkerier och småbilsåkare.

Han berättar att han under sina kursverksamheter, bland annat för Sveriges Åkeriföretag och Transportgruppen, hela tiden stöter på problemet med övertaligt gods.

-I dagsläget är det så att åkerierna skickar ut förfrågningar via sina maillistor, eller också ringer de runt och söker förtvivlat efter någon som kan hjälpa till. Kruxet är bara att det tar sån tid att leta efter lämplig flakplats, och någon som kan åta sig jobbet.

 

Inga avgifter

Trots att man söker med ljus och lykta så når man bara de i den egna listan. Och de riktigt små åkerierna hamnar automatiskt i radioskugga.

-De har ju ofta kontoret i bilen, kanske med bara en laptop, en surfplatta, eller en mobil. I bästa fall har fordonet en utrustning som kan användas, men de hamnar ändå i bakvattnet, säger Mickael Lindqvist.

Situationen är naturligtvis inte bra för varken humöret eller ekonomin. Och det är definitivt inte bra för klimatet. Det kostar på att köra med outnyttjad flakplats.

-Systemet vi tagit fram är enkelt att använda. Det sparar tid åt såväl åkerier som transportledare.

Han berättar att det inte är förknippat med varken löpande kostnader eller prenumerationsavgifter. En transportledare kan lägga ut hur många sändningar som helst – och det kostar inte en krona.

-Nej, inte förrän någon där ute i Sverige åtar sig ett uppdrag. I samma ögonblick som ett uppdrag accepteras kostar det dels 100 kronor för den som åtar sig körningen, dels 100 kronor för den som beställer.

 

Svenska nummer

Det handlar således inte att binda upp några företag. Michael Lindqvist och MPR Logistics vill ge alla samma förutsättningar. Grundbulten i systemet är att det ska vara enkelt – tre tryckningar och allt ska vara klart.

En förfrågan ligger ute i högst ett par dagar. Alla åkerier som vill kommer att finnas tillgängliga.

-Ja, om de vill förstås, vi tvingar inte in någon. Men hittills har jag inte fått nej från någon. Det kostar ju inget, förrän de utnyttjar systemet och även då är kostnaden blygsam.

Han berättar att systemet även innehåller en automatisk UC-kontroll när ett företag registreras. Dels måste erforderliga tillstånd bekräftas, precis som idag.

-Det finns några företag inom branschen som har egna system, men den stora merparten har inget. Vi vänder oss till svenska användare, mot företag med svenskt organisationsnummer, och det måste vara aktiebolag.

 

Enkelt att använda

Det finns liknande system i Europa, men alla kräver månadsavgifter och fasta utgifter. I det svenska systemet som kan hittas under websidan Mycargopal, finns även ett inbyggt chatfönster, så beställare och chaufför, enkelt kan talas vid om exempel kontaktuppgifter, erforderliga telenummer och liknande.

Systemet kommer att vidareutvecklas kontinuerligt, men Michael Lindqvist säger att enkelheten är helig och att det inte ska bli massor av mer eller mindre kosmetiska kompletteringar.

-Det vi kan lägga in är trafikläget, plus en gps-funktion som visar vägen till godset. Men systemet innehåller i grunden en karta som visar godsets plats och vart det ska.

-Chauffören som exempelvis åker mellan Helsingborg och Stockholm och har viss plats kvar på flaket, får på kartan upp hela E4-sträckningen, plus en mil ifrån motorvägen. Men det går även att knappa in sökning på en region, en stad eller län, avslutar Lindqvist.

-Det är skapat för att den lilla åkaren ska få ekonomi i sin rundkörning.