Björkmans Transport har genom sitt egna nätverk av fordon och terminaler en komplett daglig täckning i Mälardalsregionen och nu även dagligen med Norrland. Björkman har idag ett 70 tal bilar allt från paketbilar till bil & släp.

– Företagen är lika i sin framtoning och vi båda sätter alltid kunden i centrum och med en hög kvalitet på våra transporter, så jag tror att detta kommer att bli ett mycket lyckat sam-arbete där båda företagen nu har potential att växa ytterligare på en tuff marknad, säger Roger Åsell, VD Linjegods