– Vårt nya samarbete med ESG Ecco Safety Group ger oss många nya möjligheter som skall komma kunder till godo, säger Jonas Nilsson på Awimex.

ESG Ecco Safety Group är världens största tillverkare av varningsljus och backlarm. ESG med dotterbolag är världsledande på varningsljus och akustisk varningsutrustning för fordon, kommersiella som för utryckning.

ESG är en paraplyorganisation som står för en centraliserad global support till de olika affärsområdena. Från huvudkontoret i Boise, Idaho USA styrs nio enheter för tillverkning utspritt på fyra kontinenter, kompletterat med säljkontor i Europa, Australien och Kina. Totalt har ESG ca 900 anställda medarbetare.