Sveriges första inlandsfartygspendel för containertrafik startas mellan den nyöppnade hamnen Stockholm Norvik i Nynäshamn och Västerås hamn.

Detta är det första exemplet i Sverige på det som i EU kallas det femte transportslaget, nämligen trafik med mindre EU-klassade fartyg på de inre vattenvägarna (IVV).

Ett EU-klassat IVV-fartyg med kapacitet för 208 TEU (20-fotscontainers) kommer att sättas i trafik med två avgångar i veckan. Detta kommer avlasta det kraftigt överbelastade vägnätet i regionen med över 1000 lastbilar per veckan vilket innebär färre olyckor på vägarna och dessutom betydligt lägre CO2 utsläpp.

Det tyska rederiet, Reederei Deymann, kommer att operera containerfartyget Emelie Deymann.

Fartyget, som är 110 meter långt och har litet djupgående, har fått tillstånd av Transportstyrelsen att operera på rutten och blir därmed det första fartyget av sitt slag i Sverige.

I övriga EU finns drygt 20 000 inlandsfartyg och förhoppningen är att det snart skall bli många fler liknande fartyg även i Sverige och på så sätt kan mycket stora mängder gods flyttas från väg till vattenväg.

Bara i Tyskland fraktas på de inre vattenvägarna mer gods med dessa inlandsfartyg än vad vi i Sverige gör sammantaget per år med alla lastbilar och tåg.

– På sikt finns möjlighet att pendeln kan anlöpa fler hamnar i Mälaren vilket ytterligare skulle avlasta vägnätet, säger Anders Wihlborg, VD på det svenska företaget Barge Transport Sweden AB, vars affärsidé är att hjälpa till att etablera inlandssjöfart i Sverige.