Den är försedd med klar lins och med färgade dioder. Ytterringen är markeringsljus med haloeffekt och innerringen blixtljus med sex dioder.

Funktionerna styrs med separata kablar. HB6 är vattentät och är flexibel när det gäller montering. HB6 har olika blinkmönster att välja på. Flera blixtljus kan synkroniseras, och den fungerar med 12 eller 24 V.

Monteringen är enkel då det är två funktioner i varje lampa. Användningsområdet är mycket brett, den passar alla typer av fordon.