Hella Gutmann har utvecklat ett nytt diagnostik- och dataverktyg som förbättrar möjligheterna för mekaniker att lokalisera fel på nya bilar och samtidigt förbättra sina arbetsförhållanden.

Mega macs X erbjuder ett lätt och användarvänligt sätt för kommunikation med bilen på reparationsrampen. Man monterar mega macs X-enheten på bilens sidoruta och sedan kopplar man diagnosuttaget till fordonets OBD-gränssnitt. När tidigare modeller har varit beroende av en skärm på testenheten kan användarna nu istället välja att använda en telefon, surfplatta eller laptop; eftersom alla data överförs till och behandlas på nätet på vald enhet. Mekanikerna behöver inte längre bära runt på ett tungt diagnosverktyg med både bildskärm och enhet som kan gå sönder.

En av de viktigaste nya funktionerna i mega macs X är den förbättrade programvaran som ger full åtkomst till alla låsta system oavsett bilmärke och ger användaren en hitintills oöverträffad användarvänlighet under sitt arbete.

Programvaran i mega macs X fungerar med alla tillgängliga operativsystem och vill man inte använda egna enheter på jobbet så erbjuder Hella Gutmann en paketlösning med stödmonterad surfplatta.