Även prognosen för nyregistrerade lätta lastbilar i år revideras upp från 44 000 till 48 000 fordon, vilket innebär att även lätta lastbilar kommer slå rekord om prognosen infrias. Under 2015 nyregistrerades 45 000 lätta lastbilar, vilket är den näst högsta siffran någonsin.

– Det är mycket glädjande att samtidigt som bilförsäljningen ökar så minskar utsläppen. Under 2015 sjönk de totala koldioxidutsläppen från vägtrafiken med hela 3,3 procent, och koldioxidutsläppen från nya personbilar minskade markant med 5 gram/km till 126 gram/km. Nyregistreringarna av laddbara bilar fördubblades för femte året i rad under 2015, säger Bertil Moldén.

– Även när det gäller lätta lastbilar ser vi starka registrerings- och orderingångssiffror. Vår höjning av prognosen för lätta lastbilar ska ses i ljuset av detta och den starka tillväxten i svensk ekonomi, som genererar ett ökat transportbehov bland annat hos småföretagare och hantverkare, som använder lätta lastbilar som sina arbetsredskap, avslutar Bertil Moldén.